Browsing Archives

מילים ומושגים

זנח

זָנַח – עזב מישהו שהיה בהשגחתו או בחברתו; עזב דבר שהיה ברשותו; הפסיק עיסוק שהחל בו

שם הפועל בבניין קל: לִזְנוֹחַ

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזְנִיחַ – להניח בלי טיפול ובלי השגחה, להתרשל בטיפול

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַזְנָחָה

שם תואר: מוּזְנָח – עזוּב, לא מטופל; מרוּשָל

 

הערך זנח נמצא בידיעות: 04.04.24