Browsing Archives

מילים ומושגים

זכאי

זַכַּאי – 1. יש לו זכות לקבל דבר מה 

          2. חף מפשע, לא אשם, בית המשפט קבע שהוא לא אשם

השורש: ז.כ.ה

שמות פועל: לִזכּוֹת, לְזַכּוֹת

שמות פעולה: זְכִייָה, זִיכּוּי

שם עצם: זַכָּאוּת

 

דוגמאות:

השופט זיכה את הנאשם. הוא מצא אותו זכאי בכל סעיפי האישום. הזיכוי התקבל בהפתעה.

מספר הזכאים לתעודת בגרות ואחוז הזכאות לתעודת בגרות גדל בהתמדה.

הזכאות לקבל את ההנחה – רק ליוצאי צבא.

 

הערך זכאי נמצא בידיעות: 

03.08.1608.09.1628.09.1619.11.1613.09.1715.11.1720.11.1720.11.17,

 01.01.18,

21.06.1806.11.1820.11.18, 18.02.20, 26.02.20, 30.07.20, 17.09.20, 05.10.21, 10.11.21, 17.11.21, 13.12.21, 03.02.22, 22.03.22, 04.07.22, 29.07.22, 07.11.23, 05.12.23, 20.12.23, 21.06.24

 

זכה

זָכָה ב... – קִיבֵּל

לִזְכּוֹת ב… – לקבל

זוכים בפרס, זוכים בתחרות, זוכים בחיים טובים וארוכים

השורש: ז.כ.ה

שם הפעולה: זְכִייָה

 

דוגמאות:

פרופסור עדה יונת זכתה בפרס נובל לכימיה.

הוא זכה במיליון שקל בטוטו.

אמו זכתה בחיים ארוכים ובמשפחה נהדרת.

פסנתרן רוסי זכה בתחרות רובינשטיין לפסנתר.

מחר יפרסמו את רשימת הזוכים באוסקר.

הוא זכה בִירוּשָה גדולה: מאה אלף דולר.

בירכנו אותו על הזְכִייָה בפרס.

אנחנו מאחלים: שתזכה לאריכות ימים בבריאות טובה!

 

הערך זכה נמצא בידיעות:

 25.07.1627.07.1610.08.1610.08.16, 14.08.1614.08.1622.08.1602.09.16, 25.09.1606.10.1630.10.1610.11.1611.11.1611.12.1618.01.1729.01.17,

 02.02.1713.02.17, 27.03.1703.04.1722.04.1723.04.1707.05.17, 08.05.17, 15.06.17, 14.08.1719.09.1725.09.1702.10.17,

10.11.1720.11.1711.12.1718.12.17, 14.01.1819.01.1801.02.1814.02.1822.02.1805.03.1811.03.18,

19.03.1806.05.1808.05.1813.05.1823.05.1827.05.1803.06.1806.06.18

12.06.1825.06.1827.06.18,

16.07.1818.07.1823.07.1825.07.1826.07.1806.08.1813.08.1802.10.18,

 16.10.18, 28.10.18, 29.10.1830.10.1802.11.1806.11.18, 07.11.1818.11.1821.11.1827.11.1812.12.1813.12.1816.12.1808.01.19,

 13.01.1914.01.1915.01.1917.01.19,

22.01.19, 03.02.1907.02.1907.02.1911.02.1925.02.1925.02.19, 05.03.1911.03.1904.04.1907.05.1919.05.19,

23.07.19, 12.08.19, 09.09.19, 19.09.1925.09.19, 29.10.19, 09.12.19, 10.12.19, 15.12.19, 06.01.20, 10.02.20, 20.02.20, 23.02.20, 05.03.20, 30.04.20, 04.05.20, 11.06.20, 13.07.20, 19.07.20, 26.10.20, 05.01.21, 09.02.21, 05.04.21, 07.04.21, 22.04.21, 05.05.21, 09.05.21, 30.05.21, 07.06.21, 25.07.21, 26.07.21, 27.07.21, 02.08.21, 04.08.21, 12.10.21, 25.10.21, 23.11.21, 24.11.21, 08.12.21, 10.01.22, 14.01.22, 17.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 26.04.22, 02.06.22, 02.06.22, 17.06.22, 08.07.22, 12.07.22, 26.07.22, 03.08.22, 15.08.22, 15.08.22, 09.11.23, 09.11.23, 09.11.23, 23.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 19.12.23, 01.01.24, 07.02.24, 19.02.24, 29.02.24, 10.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 16.04.24, 19.05.24, 03.06.24, 04.06.24, 01.07.24, 15.07.24

 

 

 

 

זכות

זְכוּת – דבר המגיע לאדם לפי החוק, לפי המוסר

            ההפך מ: חובה

רבים: זְכוּיוֹת

השורש: ז.כ.ה

בִּזְכוּת – הודות ל…

זכויות אדם

זכויות יסוד

זכות השתיקה

זכות הציבור לדעת

זכויות וחובות

זכויות לעולים

 

הערך זכות נמצא בידיעות:

21.06.1621.06.16, 03.12.16, 08.12.1621.12.1611.01.1701.02.1708.02.1730.08.17

10.09.1717.09.1702.10.1723.10.1729.10.1731.10.1722.11.1703.12.17, 09.12.1709.01.1811.03.18,

13.03.1819.03.1811.04.1830.04.1807.05.1808.05.1816.05.18, 21.05.1823.05.1828.05.1809.07.18,

19.07.1823.07.1808.08.1802.11.1816.12.1824.12.18, 29.01.1903.02.1911.02.1907.04.1921.05.1906.06.19,

17.06.19, 05.08.19, 02.09.1917.9.19, 20.11.19, 24.11.19, 03.12.19, 11.12.19, 22.12.19, 21.01.20, 23.01.20, 27.01.20, 29.01.20, 03.03.20, 28.06.20, 09.07.20, 30.09.20, 31.12.20, 03.01.21, 11.02.21, 10.03.21, 18.03.21, 24.03.21, 18.05.21, 02.06.21, 06.07.21, 13.07.21, 13.07.2, 25.10.21, 11.11.21, 17.11.21, 17.12.21, 20.01.22, 07.02.22, 23.03.22, 05.04.22, 01.05.22, 11.05.22, 26.06.22, 30.06.22, 04.08.22, 08.08.22, 23.10.23, 02.11.23, 06.11.23, 11.01.24, 11.01.24, 14.01.24, 19.01.24, 25.01.24, 05.03.24, 09.03.24, 10.03.24, 20.03.24, 26.03.24, 28.03.24, 09.05.24, 12.05.24, 19.05.24, 27.06.24

 

 

 

זכות בחירה

בַּעֲלֵי זְכוּת בְּחִירָה – כל האזרחים בני 18 ומעלה הם בעלי זכות בחירה לכנסת בלי הבדל דת, מין.

 

הערך זכות בחירה נמצא בידיעות: 23.04.1708.05.1719.03.1820.03.1830.10.1808.11.1811.02.19, 25.02.1927.03.19, 02.09.19, 05.09.19, 17.9.19, 22.09.19, 18.02.20, 03.03.20, 10.03.21, 14.03.21, 19.12.23

 

זכר

זָכַר – שמר במוחו, לא שכח

שם הפועל בבניין קל: לִזְכּוֹר

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיזָכֵר

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזְכִּיר

שמות עצם: זיכרון, זֵכֶר, אַזְכָּרָה, מַזְכֶּרֶת

 

הערך זכר נמצא בידיעות: 

14.01.21, 27.01.21, 08.04.21, 11.04.21, 21.04.21, 11.10.21, 09.11.21, 28.03.22, 01.05.22, 26.06.22, 14.07.22, 10.08.22, 17.10.23, 27.10.23, 06.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 12.11.23, 24.12.23, 25.01.24