Browsing Archives

מילים ומושגים

זיכה

זִיכָּה בית המשפט החליט: האדם הזה לא אשם בדבר.

         וגם: נתן לו זכות כלשהי

השורש: ז.כ.ה

שם הפועל: לְזַכּוֹת

שם הפעולה: זִיכּוּי

שם תואר: זַכַּאי   ההפך: אָשֵם 

דוגמאות:

בית המשפט זיכה את הנאשם.

בית המשפט החליט: המנהל זכאי. המזכירה אשמה.

היא זיכתה את ההורים בשני נכדים חמודים.

האוניברסיטה זיכתה אותו בפרס ראשון ובמיליון שקלים למחקר.

תשובה נכונה על השאלה הזו במבחן מזכה בעשר נקודות.

 

הערך זיכה נמצא בידיעות: 

04.01.1719.04.17, 06.02.20, 14.02.21, 29.07.22, 11.01.24

 

זיכרון

זִיכָּרוֹן – memory

השורש: ז.כ.ר

שם הפועל בבניין קל: לִזְכּוֹר

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזְכִיר

זיכרונות ילדות

זיכרון חזותי

טקס זיכרון, אזכרה לאדם או לאנשים שמתו

אִיזְכּוּר – ציון מראה מקום בכתב, ציון משהו שמזכיר דבר אחר מוכר

 

הערך זיכרון נמצא בידיעות: 06.01.1819.01.1830.01.1801.02.18, 16.02.1808.04.18, 11.04.18, 11.04.1816.04.18,

16.04.1816.04.1828.06.1817.07.1819.07.1829.10.1805.11.1808.11.18,

 24.12.1815.01.1924.01.1907.05.19,

10.07.1914.07.19, 10.10.19, 31.10.19, 23.01.20, 23.01.20, 04.02.20, 21.05.20, 31.12.20, 27.01.21, 23.02.21, 07.10.21, 17.10.21, 18.10.21, 19.10.21, 20.01.22, 29.05.22, 27.10.23, 02.11.23, 03.12.23, 11.02.24, 01.03.24, 18.03.24