Browsing Archives

מילים ומושגים

ודאי

וַדַאי – בטח

שם תואר: וַדָאִי – בטוח 100%

פועל: לְווַדֵא – לבדוק שהדבר קיים באמת

שם פעולה: וִידוּא

וִידוּא הֲרִיגָה: בדיקה של כוחות ביטחון כדי לדעת שהאדם שנפגע – מת

שם עצם: וַדָאוּת

 

הערך ודאי נמצא בידיעות:

 08.08.1607.08.1618.02.1806.09.1831.01.19,

15.05.19, 08.12.19, 26.02.20, 17.03.20, 26.05.20, 29.07.20, 08.03.21, 06.10.21, 20.03.22, 12.05.22, 05.07.22, 09.11.23, 09.11.23, 27.11.23, 24.12.23, 25.12.23, 26.12.23, 14.02.24 12.03.24, 13.03.24, 15.07.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ויתר

וִיתֵר על... – לא עמד על זכותו לקבל משהו

שם הפועל: לְווַתֵר

שם הפעולה: וִיתוּר

וַתרָן – אדם שמוותר לאחרים תמיד, אדם נוח

דוגמאות:

בכל פעם ששני הבנים רבים ההורים אומרים לבן הגדול: תוותר לו, אתה גדול יותר.

אני לא מוותרת על מקלחת חמה כל בוקר.

אני עייפה, אבל אני לא מוותרת על הסרט הזה בטלוויזיה.

בלי ויתורים כואבים של שני הצדדים לא יהיה הסכם.

ישראלים רבים לא מוכנים לוותר על ירושלים המזרחית.

הוא אדם ותרן. לכן כולם אוהבים אותו.

 

הערך ויתר נמצא בידיעות:

 10.10.1607.05.1729.10.1716.01.1813.05.1803.06.1822.06.1810.02.19

12.03.19,

04.07.19, 02.09.1917.9.19, 22.12.19, 09.01.2019.01.20, 21.01.20, 25.01.20, 30.01.20, 14.01.21, 14.03.21, 08.04.21, 23.06.21, 19.07.21, 20.12.21, 02.03.22, 30.06.22, 21.11.23, 27.11.23, 23.01.24, 01.03.24, 13.03.24

 

ועד

וַעַד נציגים   Committee

רבים: וְעָדִים

סמיכות רבים: וַעֲדֵי-

וַעַד בית, וַעַד עובדים, וַעַד כיתה, וַעַד הורים

וַעֲדֵי עובדים

וַעֲדָה – קבוצה של אנשי מקצוע שנבחרה לטפל בנושא מסוים

בכנסת יש וְעָדוֹת רבות: ועדת החינוך, ועדת החוץ והביטחון, ועדת האתיקה, ועדת העלייה הקליטה והתפוצות, ועדת העבודה והרווחה, ועוד.

 

הערך ועד נמצא בידיעות:

24.06.16, 14.07.16, 25.07.16, 03.11.16, 06.01.17, 05.04.1701.05.17, 18.07.1714.08.17,

06.12.1731.12.1708.02.1827.03.18, 29.04.1830.04.1806.05.18, 07.05.18, 31.05.18, 06.06.1830.07.18, 06.08.1823.10.1828.10.1808.11.1811.11.18, 22.11.18, 25.11.1802.12.18, 27.12.18, 03.01.1913.02.1921.02.19,

25.02.1917.03.1919.03.1926.03.1928.05.19, 29.05.19, 25.06.19, 05.09.19, 10.09.19, 07.11.19, 20.11.19, 26.11.19, 26.02.20, 24.03.20, 30.03.20, 26.05.20, 06.07.20, 07.07.20, 09.07.20, 14.07.20, 06.08.20, 08.09.20, 30.09.20, 12.10.20, 19.11.20, 05.01.21, 07.03.21, 08.03.21, 09.03.21, 18.03.21, 20.04.21, 02.05.21, 04.05.21, 22.07.21, 04.08.21, 09.08.21, 02.09.21, 28.10.21, 10.11.21, 15.11.21, 17.11.21, 23.11.21, 16.12.21, 23.12.21, 04.01.22, 18.01.22, 03.02.22, 08.02.22, 22.02.22, 17.05.22, 17.06.22, 23.06.22, 28.06.22, 11.07.22, 12.07.22, 02.08.22, 03.08.22, 20.12.23, 25.12.23, 27.12.23, 18.02.24, 09.07.24

 

 

 

ועד הלשון העברית

ועד הלשון העברית –

נוסד בירושלים בשנת 1889 על ידי קבוצת משכילים ירושלמים חובבי עברית, בהם אליעזר בן-יהודה ודוד ילין.

המטרה: לטפח את הלשון העברית, להרחיבה ולפתחה כדי שתשמש שפת היום-יום.

 

הערך ועד הלשון העברית נמצא גם בידיעות: 23.2.16

ועדת הבחירות המרכזית

ועדת הבחירות המרכזית – הגוף המנהל את הבחירות

בראש ועדת הבחירות שופט.

 

הערך ועדת הבחירות המרכזית נמצא בידיעות: 24.02.1924.02.19, 25.02.19, 07.03.19, 07.03.19, 25.03.19, 04.04.19 04.04.19,

10.04.19, 12.04.1911.06.19, 03.09.19, 08.09.19, 09.09.19, 09.09.19, 09.09.19, 15.09.19, 17.09.19, 19.09.19, 22.09.19, 21.02.20, 12.03.20, 31.01.21, 09.03.21, 09.03.21

 

ועידה

וְעִידָה – כינוס של נציגי מדינות, גופים, ארגונים

ועידַת שלום

ועידה בינלאומית

ועידת פִּסְגָה – כינוס של מנהיגים בְּכִירִים

שיחת ועידה – שיחה בטלפון שבה משתתפים אנשים אחדים הנמצאים במקומות שונים

 

הערך ועידה נמצא בידיעות: 17.07.17, 12.11.1714.01.18, 11.03.18, 24.10.18, 11.11.1824.06.19, 17.11.19, 12.01.20, 13.02.20, 13.12.21, 08.03.22, 06.05.24

 

 

ותיק

וָתִיק – נמצא במקום זמן רב, בעל ניסיון רב

רבים: וָתִיקִים

עובד ותיק

אזרח ותיק – בישראל: אישה מגיל 62 וגבר מגיל 65

מורה ותיק

וֶתֶק – משך הזמן שאדם עובד במקום עבודה

תוספת וֶתֶק – תוספת לשכר לפי מספר שנות העבודה

 

הערך ותיק נמצא בידיעות: 

13.12.1631.01.1715.03.17, 12.12.1709.07.1830.07.1811.10.1815.11.1822.01.19,

11.02.19, 28.05.19, 26.03.20, 13.07.20, 06.04.21, 21.04.21, 31.05.22, 09.11.23, 09.11.23