Browsing Archives

מילים ומושגים

הביטוח הלאומי

הַבִּיטוּחַ הַלאוּמִי – המוסד שתפקידו לדאוג לאזרחים במקרה של מחלה, תאונה, חוסר עבודה, נכות, זקנה, מוות במשפחה

 

הערך הביטוח הלאומי נמצא בידיעות: 12.12.16, 15.12.1631.01.1728.04.17, 20.11.17, 07.12.1716.04.18, 09.07.18,

11.10.1812.11.18, 07.07.20, 09.12.21, 08.03.22, 01.05.22, 03.05.22

 

 

 

 

 

הביע

הִבִּיעַ – מסר את רעיונותיו והרגשותיו במילים, בתנועות, באומנות

השורש: נ.ב.ע

שם הפועל: לְהַבִּיעַ

שם הפעולה: הַבָּעָה

מביעים דעה, מביעים רעיון, מביעים רגשות

לתלמידים יש מבחן הַבָּעָה בעל פה ומבחן הַבָּעָה בכתב

 

הערך הביע נמצא בידיעות: 22.01.1723.01.1723.01.17, 04.04.1726.06.1707.08.1720.08.1718.09.1710.11.17,

19.11.1729.11.1718.01.1825.02.1804.03.1813.03.1807.05.1809.05.1829.07.1808.10.1803.02.19,

02.04.1922.05.1924.06.1909.07.1914.07.19, 12.09.19, 12.09.19, 19.09.19, 25.09.19, 06.10.19, 31.12.19, 26.02.20, 16.07.20, 05.08.20, 10.09.20, 23.09.20, 07.02.21, 18.05.21, 17.06.21, 11.07.21, 20.07.21, 18.11.21, 06.12.21, 05.01.22, 05.01.22, 05.01.22, 25.01.22

 

הבליג

הִבלִיג עצר את הרגשות או המעשים שלו ולא הגיב אף על פי שפגעו בו והוא כועס, אף על פי שהיה צריך להגיב

השורש: ב.ל.ג

שם הפועל: לְהַבלִיג

שם הפעולה: הַבלָגָה

 

הערך הבליג נמצא בידיעות:

הגביר

הִגבִּיר – עשה שיהיה חזק יותר

מגבירים את הווליום של הרדיו כדי לשמוע טוב יותר.

מגבירים מאמץ, מגבירים אבטחה במקומות מסוכנים, מגבירים זהירות, מגבירים קצב.

השורש: ג.ב.ר

שם הפועל: לְהַגְבִּיר

שם הפעולה: הַגבָּרָה

 

הערך הגביר נמצא בידיעות: 31.05.1630.01.1728.03.1704.06.17, 06.06.1722.08.1712.09.1716.10.1701.01.18,

29.04.1805.11.1807.11.1816.06.19, 02.06.20, 22.06.20, 25.06.20, 22.12.20, 29.12.20, 17.01.21, 20.01.21, 11.02.21, 03.05.21, 06.06.21, 17.06.21, 08.07.21, 14.07.21, 04.08.21, 26.10.21, 25.11.21, 25.01.22, 28.03.22, 31.03.22, 06.04.22, 27.04.22, 11.05.22

 

הגבלה

הַגבָּלָה – קביעת גבול, המעטה

השורש: ג.ב.ל

שם הפועל: לְהַגבִּיל

דוגמאות:

הדיאטן אמר לי שאני יכול לאכול ירקות בלי הגבלה. אני צריך להגביל את כמות הסוכר שאני אוכל.

לילד הזה אין גבולות. ההורים חייבים לשים לו גבולות. בשלב הראשון צריך להגביל את מספר השעות שבהן הוא יושב מול המחשב.

בגלל העָרָפֶל יש הגבלות ראות. קשה לראות אפילו מטר קדימה. סעו לאט ובזהירות! 

 

הערך הגבלה נמצא בידיעות: 05.07.1714.08.1725.09.1702.10.1722.05.1808.08.1818.10.1802.11.1820.12.18,

23.12.1801.01.1923.01.1909.04.1921.05.1922.05.1916.07.19, 22.07.19, 25.07.19, 06.11.19, 14.11.19, 08.01.20, 09.02.20, 17.03.20, 25.03.20, 02.04.20, 05.05.20, 05.05.20, 07.05.20, 18.06.20, 28.06.20, 30.06.20, 06.07.20, 06.07.20, 06.07.20, 07.07.20, 13.07.20, 23.07.20, 13.09.20, 15.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 22.11.20, 07.12.20, 07.12.20, 22.12.20, 24.12.20, 27.12.20, 30.12.20, 06.01.21, 19.01.21, 16.02.21, 16.02.21, 22.02.21, 24.02.21, 01.03.21, 24.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 27.04.21, 29.04.21, 02.05.21, 11.05.21, 24.05.21, 01.06.21, 01.06.21, 28.06.21, 04.08.21, 10.08.21, 12.08.21, 31.08.21, 10.11.21, 15.11.21, 22.11.21, 23.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 24.01.22, 02.02.22, 14.03.22, 24.04.22, 18.05.22

 

הגדרה

הַגְדָרָה – תיאור קצר ומדויק של משהו, הסבר קצר על משהו. במילון יש הגדרות של מילים.

השורש: ג.ד.ר

שם הפועל: הִגְדִיר

שם הפעולה: הַגְדָרָה

עבר בבניין הופעל: הוּגְדַר

 

הערך הגדרה נמצא בידיעות:  06.06.17, 15.08.1715.10.1724.10.1719.11.1721.11.1720.12.1722.01.1814.02.18,

15.04.1829.04.1822.05.1822.06.1819.07.1819.05.1931.05.1901.07.1901.07.19, 05.08.19, 06.10.19, 20.11.19, 12.12.19, 24.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 15.04.20, 26.07.20, 05.08.20, 09.02.21, 17.06.21, 13.07.21, 01.08.21, 09.08.21, 17.11.21