Browsing Archives

מילים ומושגים

האזין

הֶאֱזִין – הִקשִיב כדי לשמוע

השורש: א.ז.ן

שם הפועל: לְהַאֲזִין

שם הפעולה: הַאֲזָנָה

דוגמאות:

אני מַאֲזינה ל'קול המוסיקה' ברדיו.

הקריין ברדיו אומר: בוקר טוב לכל המאזינים! אני מאחל לכם הַאֲזָנָה עֲרֵבָה!

האזנתי לשיחה שלהם.

הוא מאזין למוסיקה באוֹזנִיות כדי לא להפריע לחברים.

לחלק מהידיעות בחדשון זה אפשר גם להאזין.

יד לפה! האויב מאזין!

המשטרה האזינה לשיחות הטלפון של החשוד ברצח.

הַאֲזָנַת סתר היא אחד הכלים של המשטרה והמודיעין.

 

הערך האזין נמצא בידיעות:

22.06.1621.03.1720.11.1707.01.1825.12.18, 09.07.20, 14.02.22, 03.08.22, 10.12.23

 

האט

הֵאֵט – הקטין את המהירות והקצב, עשה יותר לאט

שם הפועל: לְהָאֵט

שם הפעולה: הֶאָטָה

דוגמאות:

הוא חולה. הרופא אמר לו להאט את קצב העבודה.

הוא האט את הנסיעה לפני הצומת.

יש הֶאָטָה במשק בגלל המצב הביטחוני.

 

הערך האט נמצא בידיעות:

 29.11.20, 09.02.21, 11.02.21, 04.08.21, 28.07.22

 

האיץ

הֵאִיץ – הגדיל את המהירות, הגביר את הקצב

השורש: א.ו.צ

שם הפועל: לְהָאִיץ

שם הפעולה: הֶאָצָה

בבניין קל: אָץ – רָץ

 

דוגמאות:

הוא האיץ בי לסיים את העבודה עד מחר ולכן עבדתי כל הלילה…

אמא האיצה בילדים לסיים את הכנת שיאעורי הבית כדי להגיע בזמן לסרט.

אני אוהבת לעשות את הדברים בקצב שלי. לא אוהבת שמאיצים בי.

 

הערך האיץ נמצא בידיעות: 31.03.20, 13.12.20, 22.06.21

 

הבדיל

הִבדִיל – הפריד בין שני דברים

 

הֶבְדֵל – שוני בין דברים

לְהַבְדִיל – כשמדברים על שני דברים שונים – האחד טוב והשני רע – אמרים ביניהם את המילה: להבדיל

הקדוש ברוך הוא הבדיל ביום הראשון בין האור לחושך.

במוצאי שבת עורכים טקס הבדלה ושרים: המבדיל בין קודש לחול…

 

דוגמאות:

הם כל כך דומים. אני לא יכול להבדיל ביניהם!

בוא נבדיל בין שתי השאלות ונדבר קודם רק על הראשונה.

במוצאי שבת מדליקים נר הבדלה.

מדינה דמוקרטית היא מדינה שווה לכולם – בלי הבדל דת גזע ומין.

היא בחורה חכמה והוא, להבדיל, טיפש גדול.

אתה יכול להסביר לי שוב מה ההבדלים בין שני המקררים באיכות ובמחיר?

ההבדל באיכות גדול. ההבדל במחיר קטן מאוד.

יש ביניהם הבדלֵי מנטליות ובכל זאת הם חיים יחד.

 

הערך הבדיל נמצא בידיעות:

14.06.1612.02.09, 09.02.21, 02.06.21, 02.09.21, 21.07.22, 12.11.23, 16.11.23

 

הבחין

הִבחִין – ראה, שם לב, ראה שינויים

השורש: ב.ח.ן

שם הפועל: לְהַבחִין

שם הפעולה: הַבחָנָה

דוגמאות:

כשנכנסתי לחדר באמצע השיעור כולם הבחינו בי. התנצלתי על האיחור.

לא הבחנתי שרזית! 

 

הערך הבחין נמצא בידיעות: 01.08.16, 21.09.1604.02.1831.01.1916.07.19, 21.07.20, 28.07.20, 14.11.21, 26.01.22, 29.05.22, 27.06.22, 21.02.24, 26.02.24, 10.04.24

 

הבטיח

הִבְטִיחַ – אמר שיעשה את הדבר

השורש: ב.ט.ח

שם הפועל: לְהַבְטִיחַ

שם הפעולה: הַבְטָחָה

הבטחות צריך לקיים

צעיר מבטיח – צעיר שכבר בגיל צעיר רואים שהוא יצליח מאוד בעתיד

 

הערך הבטיח נמצא בידיעות:

 18.12.1620.12.1612.01.1722.01.1705.02.1719.04.1701.05.1728.05.17,

 12.07.1719.07.17

20.07.1729.08.1702.10.1716.10.1724.11.1719.01.1814.02.1808.03.18

29.04.1809.05.1804.06.18,

12.06.1828.01.1931.01.1914.03.19, 13.05.19, 24.07.19, 09.09.19, 09.12.19, 11.02.20, 23.02.20, 11.05.20, 12.07.20, 21.07.20, 30.07.20, 10.11.20, 10.11.20, 05.01.21, 05.01.21, 23.02.21, 02.03.21, 23.05.21, 06.06.22, 17.07.22, 02.08.22, 08.08.22, 10.08.22, 19.10.23, 13.11.23, 17.11.23, 27.11.23, 10.12.23, 25.12.23, 13.03.24