Browsing Archives

מילים ומושגים

התכוון

הִתכַּווֵן – הייתה לו כַּווָנָה, רצה לעשות משהו

שם הפועל: לְהִתכַּווֵן

 

דוגמאות:

מה אתה מתכַּווֵן ללמוד?

עד איזו שעה אתה מתכוון להישאר היום במשרד?

היא הבינה שהכוונות שלו לא רציניות. הוא לא מתכוון להתחתן.

אתה יכול להסביר שוב? אני לא בטוחה שהבנתי למה אתה מתכוון.

טוב שהתקשרת. בדיוק התכוונתי לטלפן אליך.

יש לי רק כוונות טובות.

כמה כסף התכוונת להוציא על מתנה?

לפעמים הכוונה חשובה יותר מהמעשה.

המורה, לא הִתכַּווַנתי… זה לא היה בְּכַווָנָה! האבן נפלה לי מהיד…

 

הערך התכוון נמצא בידיעות:

 14.09.1608.02.1710.11.1714.05.1804.06.1822.06.1830.07.1818.11.18,

 01.01.19,

10.01.1905.3.19, 12.11.19, 02.12.19, 15.01.20, 21.01.20, 10.05.20, 16.11.20, 02.03.21, 24.03.21, 26.10.21, 09.02.22, 28.06.22, 21.07.22, 20.02.24, 13.03.24

 

התכווץ

הִתְכַּוֵוץ – נעשה קטן יותר

השורש: כ.ו.ץ

שם הפועל בבניין פיעל: לְכַוֵוץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְכַּוֵוץ

שמות פעולה: כִּיווּץ, הִתְכַּוְוצוּת

הבגדים מִתְכַּוְוצִים בכביסה.

אחרי פעילות גופנית אינטנסיבית – מרגישים לפעמים התכווצות שרירים.

 

הערך התכווץ נמצא בידיעות: 17.8.20, 25.12.23

התכופף

הִתכּוֹפֵף – קיפל את הגוף והזיז אותו למטה או הצידה

השורש: כ.פ.ף

שם הפועל: לְהִתכּוֹפֵף

שם הפועל בבניין פיעל: לְכוֹפֵף

עבר בבניין קל: כָּפַף

שם הפעולה: כְּפִיפָה

שמות תואר: כָּפוּף, מְכוּפָף

בכפיפה אחת – ביחד

בלשון המשפט: כָּפוּף ל…בְּכָפוּף ל… – על פי, בהסתמך על…קשור לתנאי קודם

כתב אישום בְּכָפוּף לשִימוּעַ – שִׁימוּעַ הוא הליך שבו ניתנת הזדמנות לאדם, לפני קבלת החלטה משמעותית בעניינו, להשמיע את טענותיו בעניין זה בפני הגורם המחליט כדי שישנה את ההחלטה המתגבשת.

 

דוגמאות:

כואבת לי הברך. אני לא יכול לכופף אותה.

תתכופפי בבקשה! את מסתירה לי!

ראש הממשלה הצליח 'לכופף' את שר התחבורה ולהראות לו מי הבוס.

בכל בוקר אני צועדת חמישה קילומטרים ועושה 10 כפיפות בטן.

למה את הולכת  לא אהיה כְּפוּפָה?1 תתיישרי!

 

הערך התכופף נמצא בידיעות: 18.09.1628.02.19, 30.11.23

 

התכרבל

הִתְכַּרְבֵּל – עטף את עצמו היטב

השורש: כ.ר.ב.ל

שם הפועל בבניין פיעל: לְכַרְבֵּל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְכַּרְבֵּל

שם הפעולה: הִתְכַּרְבְּלוּת

כִּרְבּוּלִית – שמיכה קטנה שמתכרבלים בה בישיבה כשקר

 

הערך התכרבל נמצא בידיעות: 04.01.21

 

 

התלהבות

הִתְלַהֲבוּת – הִתְרַגְשוּת, Enthusiasm

השורש: ל.ה.ב

שם הפועל בבניין הִפעיל: לְהַבְהִיל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְלַהֵב

מִתְלַהֲביִם ממישהו או ממשהו

שם תואר: נִלְהָב

 

הערך התלהבות נמצא בידיעות: 15.12.1719.01.1805.06.19, 08.09.19, 09.02.20, 27.01.22, 10.03.22

 

 

 

 

 

התלונן

הִתלוֹנֵן – אמר: משהו רע קרה

               הלך למשטרה ואמר שמישהו עשה לו דבר רע

השורש: ל.ו.ן

שם הפועל: לְהִתלוֹנֵן

שם עצם: תְלוּנָה

מַגִישִים תלונה במשטרה

נציבות תלונות הציבור (נת"ץ) היא יחידה הפועלת במסגרת משרד מבקר המדינה ועוסקת בתלונות של אזרחים הנוגעות בפעילותם של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים ומוסדות ממשלתיות וגופים אחרים הנתונים לביקורתו של המשרד. נציב תלונות הציבור הוא מבקר המדינה עצמו.

דוגמאות: 

היא מתלוננת כל היום על כל דבר: על הבעל, על הילדים, על הבוס.

תפסיק להתלונן ותתחיל לעשות!

הוא התלונן במשטרה על השכן שמקיים מסיבות רועשות בשעות הלילה. גם שכנים אחרים הגישו תלונה במשטרה על אותו שכן.

התלונות שלך מוגזמות!

הילד מתלונן על כאב בטן.

 

הערך התלונן נמצא בידיעות: 

31.05.16, 27.06.1727.08.1713.11.1709.01.18, 28.02.1814.06.1821.06.1805.02.19,

10.04.19, 29.07.1905.08.19, 09.02.20, 20.02.20, 03.05.20, 14.05.20, 30.06.20, 11.02.21, 08.03.21, 31.10.21, 03.11.21, 20.06.22, 21.06.24, 25.06.24

 

התלוצץ

הִתְלוֹצֵץ – דיבר על משהו בהומור, לא ברצינות

השורש: ל.צ.צ

שם הפועל: לְהִתְלוֹצֵץ

לֵץ – אדם מצחיק

לֵיצָן – clown

לָצוֹן – דברים מצחיקים

חָמַד לצון – התלוצץ, אמר דברים לא ברצינות

 

הערך התלוצץ נמצא בידיעות: 02.04.19