Browsing Archives

מילים ומושגים

התריס

הִתְרִיס – הִשמיע טענות נגד, הִבִּיעַ מחאה

השורש: ת.ר.ס

שם הפועל: לְהַתְרִיס

שם הפעולה: הַתְרָסָה

שם עצם: מִתְרָס – מַחְסוּם המוצב בדרך כדי לעצור התקדמות של מישהו, בריקדה

 

הערך התריס נמצא בידיעות: 26.03.20

 

התריע

הִתרִיעַ אמר : זהירות! יש סכנה קרובה!

השורש: ת.ר.ע

שם הפועל: לְהַתרִיעַ

שם הפעולה: הַתרָעָה

מתריעים מֵראש מפני סכנה, מתריעים על סכנה

 

הערך התריע נמצא בידיעות: 

31.07.1617.01.1719.01.1717.01.1820.02.1819.06.1812.03.1916.06.19, 12.09.19, 29.10.19, 07.11.19, 21.10.20, 02.05.21, 26.05.21, 12.10.21, 20.10.21, 03.11.21, 02.01.22, 23.01.22, 07.02.22, 10.05.22, 31.05.22, 02.06.22, 14.06.22, 10.07.22, 11.10.23, 02.11.23, 08.11.23, 16.11.23, 26.11.23, 07.12.23, 26.12.23, 03.01.24, 07.02.24, 15.02.24, 22.02.24, 30.05.24, 19.06.24