Browsing Archives

מילים ומושגים

התרוקן

הִתרוֹקֵן – נעשה ריק

השורש: ריק

שם הפועל: לְהִתרוֹקֵן

שם הפועל בבניין פיעל: לְרוֹקֵן

דוגמאות:

הסוללה מתרוקנת ממש מהר.

הרחובות התרוקנו אחרי השעה שתיים עשרה.

הם רוקנו את המקרר לפני הנסיעה לחו"ל.

הבעל מרוקן בכל בוקר את הפח לפני שהוא יוצא לעבודה.

הילדים עוזבים את הבית והקן מתרוקן.

 

הערך התרוקן נמצא בידיעות:  27.10.23