Browsing Archives

מילים ומושגים

התראה

הַתרָאָה – אזהרה לפני שעושים משהו

השורש: ת.ר.ה

שם הפועל: לְהַתרוֹת

עבר בבניין הפעיל: הִתרָה

 

דוגמאות:

חברת החשמל ניתקה לנו את החשמל בלי התראה מוקדמת.

זמן ההתראה מפני טילים באזור עזה קצר מאוד.

 

הערך התראה נמצא בידיעות: 18.09.1628.01.1813.02.1824.06.18, 03.12.19, 17.01.21, 24.05.21, 23.10.23