Browsing Archives

מילים ומושגים

התפזר

הִתפַּזֵר – התרחק מהמרכז, היה במקום אחד ועכשיו הוא במקומות רבים

השורש: פ.ז.ר

שם הפועל: לְהִתפַּזֵר

שם הפועל בבניין פיעל: לְפַזֵר

דוגמאות:

הילד שבר את הכוס. החלקים התפזרו בכל החדר.

העם היהודי התפזר לארצות רבות.

המשפחה שלנו מְפוּזֶרֶת בכל הארץ.

אחרי הקונצרט הקהל התפזר בשקט.

המשטרה פיזרה את ההפגנה. המפגינים לא מיהרו להתפזר.

הילד פיזר את כל הצעצועים על הרצפה. ההורים עזרו לו לאסוף אותם ולשים אותם במקום.

הגשם התפזר לדרום.

הוא אוהב לפזר כספים.

הוא איש מפוזר. הוא שוכח איפה הוא שם את הדברים.

 

הערך התפזר נמצא בידיעות: 30.05.19, 07.12.20, 31.12.20, 07.01.2107.04.22

 

התפטר

הִתפַּטֵר – עזב את העבודה מרצונו, החליט להפסיק לעבוד במקום העבודה

השורש: פ.ט.ר

שם הפועל: לְהִתפַּטֵר

שם הפעולה: הִתפַּטרוּת

שם הפועל בבניין פיעל: לְפַטֵר

פִּיטוּרִים – הפסקת עבודה של מישהו

דוגמאות:

הוא הִתפַּטֵר כי החליט שהוא לא רוצה לעבוד שם יותר.

הוא התפטר כי לא רצו להעלות לו את השכר.

הוא ידע שאם הוא לא יִתפַּטֵר – יְפַטרוּ אותו.

המנהל פִּיטֵר את העובד. 

את הודעת הפיטורים הוא קיבל במכתב בדואר.

הוא יקבל פיצויי פיטורים בסך של מאה אלף שקלים.

המנכ"ל התפטר אך השר קרא לו לחזור בו מהתפטרותו. המנכ"ל הודיע כי אין בכוונתו לחזור בו מהחלטתו להתפטר.

 

הערך התפטר נמצא בידיעות:

14.07.1627.11.1605.12.1605.12.1615.02.1708.05.1728.06.17, 14.09.1719.10.17, 05.11.1705.11.1707.11.17, 09.11.1713.11.17, 22.11.17, 27.11.1727.11.1704.12.1710.12.1714.01.18

08.02.1805.06.1810.07.1808.10.18, 08.11.18, 15.11.1815.11.18, 18.11.1823.12.1801.01.19, 26.02.1927.02.19,

17.03.1902.07.19, 24.07.19, 25.07.19, 30.10.19, 11.11.19, 01.12.19, 06.01.20, 25.03.20, 26.03.20, 28.05.20, 16.06.20, 08.07.20, 12.07.20, 26.07.20, 31.08.20, 01.10.20, 11.10.20, 12.10.20, 10.10.21, 21.10.21, 26.01.22, 02.02.22, 24.05.22, 02.08.22, 23.10.22, 10.12.23, 10.12.23, 07.04.24, 06.06.24, 10.06.24, 02.07.2407.07.24, 09.07.24

 

התפרע

הִתפָּרֵעַ הִשתוֹלֵל, התנהג בצורה אלימה

השורש: פ.ר.ע

שם הפועל: לְהִתפָּרֵעַ

שם הפעולה: הִתפָּרעוּת

פְּרָעוֹת – פוגרום, מעשי אלימות, ונדליזם, הרס, רצח, בדרך כלל על רקע דתי, לאומני

 

הערך התפרע נמצא בידיעות: 

29.10.1715.05.1821.05.1816.07.1815.10.1823.01.1931.01.19, 26.07.20, 03.11.20, 07.01.21, 25.01.21, 08.04.21, 09.05.21, 11.05.21, 13.05.21, 13.05.21, 06.06.21, 09.09.21, 13.01.22, 04.04.22, 21.07.22, 30.10.23, 09.07.24

 

התפשט

הִתפַּשֵט – תפס שטח גדול יותר

              הוריד את הבגדים

השורש: פ.ש.ט

שם הפעולה: הִתפַּשטוּת

דוגמאות:

הילד לא יודע להתפשט לבדו. אמו עוזרת לו להתפשט.

המחלה התפשטה לכל הגוף.

הגשם התחיל בצפון והתפשט לנגב.

השמועה על מותו התפשטה מהר מאוד בכל העיר.

 

הערך התפשט נמצא בידיעות: 

27.11.16, 28.11.1605.06.1717.12.1712.02.19, 25.01.20, 26.01.2009.02.20, 11.02.20, 13.02.20, 16.02.20, 17.02.20, 01.03.20, 08.03.20, 09.03.20, 10.03.20, 12.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 25.03.20, 31.03.20, 31.03.20, 26.04.20, 18.05.20, 21.05.20, 08.07.20, 17.09.20, 23.09.20, 21.12.20, 21.12.20, 02.03.21, 18.03.21, 22.06.21, 28.06.21, 08.07.21, 20.07.21, 04.08.21, 14.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 24.01.22, 15.05.22, 20.06.22, 24.07.22, 23.10.23, 12.11.23, 20.05.24, 23.5.24

 

התפתח

הִתפַּתֵחַ – developed

השורש: פ.ת.ח

שם הפועל: לְהִתפַּתֵח

שם הפעולה: הִתפַּתְחוּת

התפתחות מהירה, התפתחות אטית

התפתחות טכנולוגית

התפתחות הילד

ארצות מתפתחות

שם הפועל בבניין פיעל: לְפַתֵחַ

שם הפעולה בבניין פיעל: פִּיתוּחַ

שם תואר: מְפוּתָח

 

דוגמאות:

העיר התפתחה מאוד בשנים שבהן הוא ראש העיר.

הילד התפתח מאוד בגן. הגננת נהדרת.

בשנים האחרונות התפתחו בינינו קשרים טובים.

היא מפתחת קרייאה עצמאית.

העירייה פיתחה את אזור התעשייה החדש.

היא ילדה מאוד מפותחת לגילה.

דיווחתי למנהל על ההתפתחויות במשא ומתן עם החברה בחו"ל.

 

הערך התפתח נמצא בידיעות: 26.06.1619.09.1608.11.1608.12.1620.04.1702.08.1725.10.1726.11.1709.12.17,

22.12.1729.01.1804.02.1804.02.1814.02.18, 19.02.1827.02.18, 11.03.1806.05.1824.05.1819.06.18,

19.07.1803.10.1812.11.1816.11.1816.12.1814.02.1928.05.19, 05.08.19, 05.08.19, 12.11.19, 17.12.19, 15.01.20, 21.01.20, 05.05.20, 12.05.20, 09.06.20, 09.07.20, 21.07.20, 29.07.20, 09.09.20, 20.10.20, 10.11.20, 16.11.20, 17.11.20, 19.11.20, 01.12.20, 13.12.20, 31.12.20, 12.01.21, 04.05.21, 27.05.21, 22.06.21, 11.07.21, 09.08.21, 12.10.21, 20.10.21, 02.11.21, 07.12.21, 09.12.21, 14.12.21, 26.12.21, 27.12.21, 25.04.22, 20.12.23, 03.01.24, 19.03.24, 03.06.24