Browsing Archives

מילים ומושגים

התעלם

הִתעַלֵם – החליט לא לשים לב למישהו או למשהו

מתעלמים ממישהו, מתעלמים ממשהו

השורש: ע.ל.ם

שם הפועל: לְהִתעַלֵם

שם הפעולה: הִתעַלמוּת

 

דוגמאות:

התלמיד מרגיש שהמורה מתעלמת ממנו בכיתה.

הוא החליט להתעלם מהבעיות ולהמשיך בקורס הקשה.

ראיתי ברחוב את דני. התעלמתי ממנו כי אני כועס עליו.

כשהיא נכנסת לחדר אי אפשר להתעלם ממנה.

 

הערך התעלם נמצא בידיעות: 27.10.1622.01.1727.06.1712.09.1718.02.1826.11.18, 08.09.19, 17.03.20

 

 

התעלף

הִתעַלֵף – אִיבֵּד את ההַכָּרָה לזמן קצר

השורש: ע.ל.ף

שם הפועל: לְהִתעַלֵף

שם הפעולה: הִתעַלפוּת

שם עצם: עִילָפוֹן

שם תואר: מְעוּלָף

דוגמאות:

היא התעלפה. שפכנו עליה מים והיא התעוררה מיד ושבה להכרה.

כששמעתי באיזה מחיר הוא מכר את הבית – התעלפתי.

 

הערך התעלף נמצא בידיעות: 13.10.16,  03.07.1705.07.1720.07.1702.08.1701.10.17, 10.10.19, 06.09.20

 

התערב

הִתעָרֵב ב… נכנס לתוך עניין

השורש: ע.ר.ב

שם הפועל: לְהִתעָרֵב

שם הפעולה: הִתעָרבוּת

הִתעָרֵב עם…על… אמר: אני בטוח שכך יקרה

דוגמאות:

הפסיכולוגית אמרה לילדים לא להתערב בוויכוח בין הילדים.

הפסיכולוגית אמרה לה לא להתערב בחיים של הבן ואשתו.

אדוני, אל תתערב, בבקשה! זה לא העניין שלך!

אני מתערב אתך על 100 שקלים שהמפלגה שלי מנצחת בבחירות!

בוא נתערב שאני צודק!

 

הערך התערב נמצא בידיעות: 14.06.1605.01.1719.07.1705.11.1721.12.1731.12.1710.01.1928.02.19, 18.12.19, 24.03.20, 07.05.20, 28.05.20, 03.02.21, 18.03.21, 09.02.22