Browsing Archives

מילים ומושגים

התנגש

הִתנַגֵש – התקרב לדבר ופגע בו

השורש: נ.ג.ש

שם הפועל: לְהִתנַגֵש

שם הפעולה: הִתנַגשוּת

דוגמאות:

שתי המכוניות התנגשו זו בזו. המשטרה הגיעה למקום התאונה.

הוא התנגש בקיר וקיבל מכה.

בהפגנה היו התנגשויות בין המפגינים והשוטרים.

הישיבה הזו מִתנַגֶשֶת עם פגישה אחרת שיש לי באותה שעה.

 

הערך התנגש נמצא בידיעות:  17.08.16, 21.08.1705.02.1812.07.18, 31.10.1801.05.19, 17.05.20

 

התנדב

הִתְנַדֵב  – עָזַר למישהו בלי לקבל כסף

שם הפועל: לְהִתנַדֵב

שם הפעולה: הִתנַדבוּת

הווה: מִתנַדֵב

דוגמאות:

בישראל אנשים רבים מתנדבים לעבודה בבתי חולים, לעזרה לזקנים, לחלשים.

יש ארגונים רבים של מתנדבים.

ההתנדבות טובה גם לנותן וגם למקבל.

התנדבתי להכין עוגה למסיבה.

 

הערך התנדב נמצא בידיעות: 

19.02.15, 10.07.1602.09.1631.10.1621.11.1629.11.1604.12.1605.12.16

 21.03.17

27.03.1728.03.1701.05.1707.05.1703.07.1705.07.1703.08.1723.10.17,

 07.01.18, 10.01.1811.03.1812.03.18, 26.03.1808.04.1811.04.1827.04.1823.05.1804.07.1814.08.1801.04.19

26.05.1916.07.19, 04.08.19, 16.09.19, 10.10.19, 05.12.19, 22.01.20, 23.01.20, 19.03.20, 19.04.20, 26.04.20, 13.07.20, 15.07.20, 17.09.20, 26.10.20, 02.11.20, 16.11.20, 02.12.20, 15.12.20, 29.12.20, 20.01.21, 06.02.21, 21.02.21, 03.03.21, 14.03.21, 16.03.21, 17.03.21, 17.03.21, 22.03.21, 11.04.21 , 21.07.21, 06.12.21, 02.01.22, 16.02.22, 20.03.22, 12.06.22, 13.06.22, 17.06.22, 02.08.22, 30.11.23, 30.11.23, 25.12.23, 01.01.24, 05.03.24, 19.03.24, 03.04.24, 03.06.24, 04.06.24, 06.06.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התניע

הִתנִיעַ גרם לכלי רכב או למכונה להתחיל לעבוד

שם הפועל: לְהַתנִיעַ

שם הפעולה: הַתנָעָה

מתניעים מכונית

מתניעים תהליך

דוגמאות:

לא הצלחתי הבוקר להתניע את המכונית. הזמנתי גרר.

המכונאי הצליח להתניע את המכונית ואמר שכדאי לי לקחת אותה למוסך.

 

הערך התניע נמצא בידיעות: 23.08.1707.12.17

 

התנכל

הִתְנַכֵּל – פגע במישהו בכוונה במשך תקופה ארוכה

השורש: נ.כ.ל

שם הפועל: לְהִתְנַכֵּל

שם הפעולה: הִתְנַכְּלוּת

מתנכלים למישהו…

 

דוגמאות:

הילדים התנכלו לו כי הוא היה ילד שונה.

השכן נתנכל לנו כי הכלב שלנו מפריע לו.

 

הערך התנכל נמצא בידיעות: 08.04.21, 27.01.22, 10.12.23, 05.05.24

 

 

 

 

התנצל

הִתְנַצֵל – ביקש סליחה על משהו לא טוב שעשה

השורש: נ.צ.ל

שם הפועל: לְהִתְנַצֵל

שם הפעולה: הִתְנַצְלוּת

מתנצלים על דברים, מתנצלים על מעשים

מתנצלים על איחור

מתנצלים על פגיעה

 

הערך התנצל נמצא בידיעות: 10.10.1631.01.17, 19.03.1704.09.1714.09.1702.10.1709.11.1709.01.18

10.01.1831.01.1808.07.1803.09.1826.02.19, 04.02.20, 30.06.20, 17.09.20, 12.01.21, 06.03.24