Browsing Archives

מילים ומושגים

התמודד

הִתמוֹדֵד – נלחם כדי להשיג משהו, כדי להצליח בתחרות, כדי להתגבר על משהו

השורש: מ.ד.ד

שם הפועל: לְהִתמוֹדֵד

שם הפעולה: הִתמוֹדדְוּת

מתמודדים בבחירות, מתמודדים נגד מתמודדים אחרים בבחירות

מתמודדים בתחרות, מתמודדים נגד מתמודדים אחרים בתחרות

מתמודדים על תפקיד

מתמודדים עם קושי, עם מחלה, עם מצב, עם בעיה, עם כישלון, עם שינויים, עם אתגר

 

דוגמאות:

היא מתמודדת בבחירות לכנסת.

הוא החליט לא להתמודד בבחירות.

לשלב הגמר בתחרות הגיעו שלושה מתמודדים.

הוא מתמודד על תפקיד מנהל בית הספר.

הוא מתמודד עם המחלה כמו גיבור.

קשה לי להתמודד לבד מול כל הבעיות. תעזור לי!

 

הערך התמודד נמצא בידיעות:

 27.07.16, 21.11.1603.01.1722.01.17 26.01.1723.04.1707.05.1707.05.17

24.09.1723.10.1731.10.1707.12.1718.01.1818.02.1813.03.1808.05.18

24.05.18

03.06.1804.07.18,

17.07.1814.08.1828.10.1829.10.1830.10.1830.10.1805.11.1815.11.18

30.12.1824.01.19,

 30.01.1931.01.1911.02.19,

06.03.1907.03.1911.03.1914.03.1918.031926.03.1930.04.1907.05.19, 22.07.19, 28.07.19, 10.09.19, 30.10.19, 16.01.20, 30.01.20, 09.02.20, 10.02.20, 17.02.20, 19.02.20, 17.03.20, 26.03.20, 26.04.20, 29.04.20, 30.04.20, 30.06.20, 06.07.20, 07.07.20, 09.07.20, 23.07.20, 23.09.20, 14.10.20, 30.11.20, 21.01.21, 02.02.21, 03.02.21, 27.04.21, 21.07.21, 10.08.21, 11.08.21, 11.08.21, 21.10.21, 02.11.21, 06.12.21, 15.12.21, 18.01.22, 19.01.22, 16.02.22, 29.03.22, 24.05.22, 16.06.22, 17.06.22, 30.06.22, 02.11.23, 20.12.23, 20.12.23, 17.01.24, 06.02.24, 11.02.24, 15.02.24, 27.02.24, 19.05.24, 18.06.24, 20.06.24, 14.07.24, 15.07.24

 

התמכרות

הִתְמַכְּרוּת – תְלוּת, Addiction

השורש: מ.כ.ר

שם הפועל: לְהִתְמַכֵּר

מִתְמַכְּרִים לאלכוהול, לסיגריות, לסמים, לעבודה, לשוקולד, לטלוויזיה, לספורט

סיגריות, אלכוהול וסמים הם חומרים מְמַכְּרִים

שם תואר: מָכוּר

 

הערך התמכרות נמצא בידיעות: 22.12.1729.04.1822.06.18, 26.06.1922.07.19, 09.02.20, 17.03.20, 26.11.20, 19.02.24, 01.03.24

 

 

 

 

 

 

התמקח

הִתְמַקֵחַ – הִתְוַוכֵּחַ על המחיר כדי לנסות להוריד מחיר

השורש: מ.ק.ח

שם הפועל: לְהִתְמַקֵחַ

מִיקוּחַ – משא ומתן על מחיר

עמד על המֶקַח – ניהל משא ומתן כדי להוריד מחיר

בשוק מִתְמַקִחִים

שְבוּיֵי מלחמה הם קְלף מִיקוּחַ.

 

הערך התמקח נמצא בידיעות: 07.02.24