Browsing Archives

מילים ומושגים

התחבא

הִתחַבֵּא – הִסתַתֵר, נמצא במקום כדי שלא יראו אותו ולא יֵדעו איפה הוא נמצא

השורש: ח.ב.א

שם הפועל: לְהִתחַבֵּא

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַחבִּיא

שם עצם: מַחֲבוֹא

דוגמאות:

הילד התחבא מאחורי השולחן.

הגנב התחבא בבית של חברים כדי שהמשטרה לא תמצא אותו.

בפסח מחביאים אפיקומן.

 

הערך התחבא נמצא בידיעות: 16.05.18, 18.06.20, 20.04.21, 08.03.22, 27.10.23

 

התחייב

הִתחַייֵב – הבטיח לעשות משהו

השורש: ח.י.ב

שם הפועל: לְהִתחַייֵב

שם הפעולה: הִתחַייְבוּת

חַייָב –  צריך לעשות משהו

         צריך לתת למישהו כסף

         צריך להחזיר למישהו כסף או דבר 

         השופט החליט שהוא חייב בדין

שם תואר בבניין פועל: מְחוּיָב

שם עצם: מְחוּיָבוּת

 

דוגמאות:

הוא חייב לי 100 שקלים. הוא יחזיר את החוב בפגישה הבאה שלנו.

הם חייבים לבנק 10,000 שקלים. הבנק גובה ריבית גבוהה מאוד והחוב גדל וגדל.

הוא התחייב בפניי לסיים את העבודה עד אפריל.

יש לו התחייבויות רבות. לכן הוא לא יכול לנסוע לחו"ל ליותר משבוע.

לא אוכל להגיע לחתונה שלכם בשל התחייבויות קודמות.

הוא שלח להם התחייבות בכתב.

הוא לא מוכן להתחייב להתחתן אתה. היא תעזוב אותו, כנראה. 

 

הערך התחייב נמצא בידיעות: 

10.08.1614.09.1617.11.1606.07.1707.11.1720.12.1725.04.18

01.05.1801.05.1829.05.1801.08.1830.04.1901.05.19, 03.10.19, 14.11.19, 02.12.19, 15.01.20, 25.01.20, 26.02.20, 07.02.21, 23.02.21, 23.02.21, 06.04.21, 07.04.21, 12.04.21, 29.04.21, 13.06.21, 29.06.21, 13.10.21, 02.11.21, 02.11.21, 20.01.22, 14.02.22, 28.03.22, 10.08.22, 23.10.23, 01.11.23, 22.11.23, 10.12.23, 25.12.23, 19.03.24, 11.04.24, 23.05.24

 

התחנן

הִתחַנֵן ביקש מאוד

השורש: ח.נ.ן

שם הפועל: לְהִתחַנֵן

דוגמאות:

הילד בכה והתחנן שיקנו לו את  הכדור.

אני מתחננת: אל תעשו רעש. זה מפריע לי לישון.

ההורים התחננו שהוא לא יתחתן אתה, אבל הוא לא רצה לשמוע.

 

הערך התחנן נמצא בידיעות: 19.07.20, 13.05.21, 21.11.23, 03.12.23, 25.12.23

 

התחשב

התחשב ב... – הביא בחשבון, כלל את העניין בין השיקולים שלו

השורש: ח.ש.ב

שם הפועל: לְהִתחַשֵב ב..

שם הפעולה: הִתחַשְבוּת

 

דוגמאות:

המורה התחשבה בתלמידים שחזרו עייפים מטיול ודחתה את המבחן.

היא בהיריון ויש לה שני ילדים קטנטנים בבית. הבוס שלה מתחשב מאוד במצבה.

בעל הבית לא גילה שום התחשבות והודיע להם שעליהם לעזוב את הדירה בתוך שבועיים.

 

הערך התחשב נמצא בידיעות: 21.06.1601.02.1701.04.1905.08.19, 16.03.21, 03.05.22, 21.10.23, 13.02.24, 19.03.24