Browsing Archives

מילים ומושגים

השכם

הַשְכֵּם – מוקדם בבוקר

הַשְכֵּם וְהַעֲרֵב – בבוקר ובערב, פעמים רבות

הִשְכִּים – קם מוקדם בבוקר

שם הפעולה: הַשְכָּמָה

דוגמאות:

הוא משכים בכל בוקר כדי להתפלל.

המדריך בטיול אמר כי ההשכמה מחר בחמש בבוקר.

התרנגול משמיע בכל בוקר קריאות השכמה.

 

 

הערך השכים נמצא בידיעות: 05.11.17

 

 

 

 

השכם

הַשְכִּם – מוּקדם מאוד בבוקר

לְהַשְכִּים – לקום מוקדם

שם הפעולה: הַשְכָּמָה

אפשר לְהַזמין הַשְכָּמָה בטלפון 

קריאת הַשְכָּמָה – אַזְהָרָה, כדאי להתעורר ולעשות משהו לפני שיהיה מאוחר  wake up call

הַשְכֵּם והַעֲרֵב – בוקר וערב, בהתמדה

 

הערך השכם נמצא בידיעות: 16.12.23

 

 

 

 

השליך

הִשלִיך – זָרַק

השורש: ש.ל.ך

שם הפועל: לְהַשלִיך

שם הפעולה: הַשלָכָה

 

משליכים אשפה

משליכים חפצים ישנים

 

הערך השליך נמצא בידיעות: 24.11.1608.02.1709.12.17, 10.12.1714.01.1827.05.1814.06.18, 12.01.20, 02.06.20, 05.07.20, 15.07.20, 19.07.20, 31.08.20, 03.01.21, 19.01.21, 27.12.23, 01.02.24, 13.03.24

 

 

השלים

הִשְלִים – סיים, גמר

הִשְלִים עִם: עשה שלום עם מישהו, היה מוכן לקבל דבר שהיה לו קשה לקבל קודם

השורש: ש.ל.ם

שם הפועל: לְהַשלִים

שם הפעולה: הַשלָמָה

 

דוגמאות:

הוא השלים את המשימה.

היא השלימה את כל העבודות שהמנהל הטיל עליה.

הם ישלימו את בניית הבית בעוד שנה.

דני ורינה רבו לפני עשר שנים. השבוע הם השלימו.

קשה לו להשלים עם העובדה שהיא לא אוהבת אותו.

הוא לא מוכן להשלים עם העובדה שהוא כבר לא המנהל.

 

הערך השלים נמצא בידיעות:

03.08.1608.08.16, 02.02.1728.09.1716.10.1729.10.1715.04.1803.10.1814.01.19,

02.04.1904.04.19, 24.07.19, 29.07.19, 24.09.19, 24.09.19, 04.06.20, 11.06.20, 02.07.20, 07.11.20, 08.11.20, 08.12.21, 12.01.22, 19.01.22, 14.02.22, 16.03.22, 01.05.22, 18.05.22, 31.07.22, 10.08.22, 13.11.23, 23.11.23, 20.12.23, 07.01.24, 14.02.24, 01.03.24, 05.03.24, 02.04.24

 

השמיד

הִשמִיד – הָרַס, הָרַג

השורש: ש.מ.ד

שם הפועל: לְהַשמִיד

שם הפעולה: הַשמָדָה

מְשוּמָד – אדם שהמיר את דתו , עזב את הדת היהודית

דוגמאות:

הנאצים הקימו מחנות הַשמָדָה. 

 

הערך השמיד נמצא בידיעות: 28.07.1615.08.1617.10.1726.10.17, 20.02.1821.03.1823.04.1809.05.1810.05.18,

31.12.1804.06.1905.06.1910.07.19, 04.09.19, 07.04.21, 08.04.21, 24.06.21, 07.10.21, 27.12.21, 08.03.22, 16.03.22, 22.03.22, 25.10.23, 08.11.23, 13.11.23, 06.12.23, 10.12.23, 24.12.23, 10.01.24, 18.01.24, 24.01.24, 06.03.24, 07.04.24

 

השמיט

הִשְמִיט – הוציא אותו, לא כלל אותו

השורש: ש.מ.ט

שם הפועל: לְהַשְמִיט

שם הפעולה: הַשְמָטָה

שם הפועל בבניין קל: לִשְמוֹט

שם הפעולה בבניין קל: שְמִיטָה

שנת שְמיטה: בשנת שמיטה, פעם בשבע שנים, לא עובדים את האדמה.

שְמיטת חובות: מוותרים לאדם החייב כסף. הוא לא צריך להחזיר את הכסף.

 

הערך השמיט נמצא בידיעות: 13.02.19, 10.12.23

 

השעה

הִשעָה – הרחיק מישהו מתפקיד או מבית הספר עד לבירור העניין שהוא חשוד בו           

השורש: ש.ע.ה

שם הפועל: לְהַשעוֹת

שם הפעולה: הַשעָיָה

דוגמאות:

התלמיד הושעה מבית הספר לשלושה ימים. המורה השעתה אותו בגלל התנהגות אלימה בכיתה.

המורה דיווחה להורים בטלפון על ההשעיה.

הוועדה השעתה את המינוי בגלל החקירה במשטרה.

 

הערך השעה נמצא בידיעות: 07.12.1604.09.1721.02.1808.11.1829.11.18, 10.12.19, 13.03.22, 05.04.22, 11.05.22

 

השפיע

הִשפִּיעַ – גרם למשהו או למישהו להִשתַנוֹת, גרם למשהו או למישהו לשנות את דעתו

השורש: ש.פ.ע

שם הפועל: לְהַשפִּיעַ

שם הפעולה: הַשפָּעָה

בבניין הופעל: הוּשפַּע, מוּשפָּע, יוּשפַּע

משפיע לטובה, משפיע לרעה 

השפעה חיובית, השפעה שלילית

השפעה גדולה, השפעה קטנה 

השפעה ישירה, השפעה עקיפה

דוגמאות:

הוא השפיע עליי ללמוד ארכיטקטורה. אני רציתי ללמוד מוסיקה.

לילד הזה יש השפעה רעה על הבן שלי.

התרופה הזו משפיעה על מצב הרוח.

המורה לתלמיד: המבחן הזה ישפיע על הציון בתעודה.

המוסיקה שלו מושפעת מהמוסיקה של באך.

ההחלטה שלו מושפעת ממצבו הכלכלי.

 

הערך השפיע נמצא גם בידיעות: 23.2.1612.09.1630.10.1617.01.1720.03.1718.04.1716.07.1730.08.17,

 20.11.1720.11.17,

22.12.1709.01.1810.01.1814.01.1818.01.1801.02.1818.02.1819.03.18,

 20.03.1809.04.1822.05.18,

23.05.1822.06.1830.10.1813.01.1904.03.1926.05.1904.07.19, 05.08.19, 02.09.19, 12.09.1917.9.19, 19.02.20, 17.03.20, 31.08.20, 12.01.21, 21.03.21, 26.04.21, 09.06.21, 05.10.21, 02.01.22, 12.01.2207.04.22, 27.04.22, 31.05.22, 02.06.22, 02.06.22, 12.06.22, 24.07.22, 30.11.23, 30.11.23, 10.12.23, 18.12.23, 24.12.23, 19.01.24, 25.01.24, 31.01.24, 19.02.24, 27.02.24, 06.03.24

 

השקיע

הִשקִיעַ – הקדיש כסף, זמן, עבודה, מחשבה, מאמץ במשהו 

השורש: ש.ק.ע

שם הפועל: לְהַשקִיעַ

שם הפעולה: הַשקָעָה

משקיעים כסף, זמן, עבודה, מאמץ, מחשבה

משקיעים בלימודים, בעבודה, בקשר עם אנשים, בבורסה, בתכנית חיסכון בבנק, בעסק, בפרויקט

 

דוגמאות:

זו השקעה טובה לעתיד.

הוא משקיע שעות רבות בלימודים.

ההשקעה הייתה כדאית.

ההשקעה השתלמה.

הוא יועץ השקעות בבנק.

יש להם השקעות גם בחו"ל.

צריך לפזר את ההשקעה.

 

הערך השקיע נמצא בידיעות:

22.06.16, 14.07.1610.08.1625.10.1607.11.1612.12.1629.01.17, 20.03.1729.03.1704.04.1703.07.1706.09.1716.10.1705.12.1719.01.18,

 07.03.1819.03.1806.05.18,

26.06.1803.07.1810.07.1824.10.1815.11.18, 22.01.1903.02.1914.03.1920.05.1923.06.1927.06.19, 10.11.19, 17.11.19, 11.02.20, 12.05.20, 16.06.20, 30.07.20, 23.11.20, 08.12.20, 11.03.21, 24.03.21, 28.07.21, 25.10.21, 02.11.21, 24.11.21, 27.12.21, 28.06.22, 18.03.24