Browsing Archives

מילים ומושגים

השמיד

הִשמִיד – הָרַס, הָרַג

השורש: ש.מ.ד

שם הפועל: לְהַשמִיד

שם הפעולה: הַשמָדָה

מְשוּמָד – אדם שהמיר את דתו , עזב את הדת היהודית

דוגמאות:

הנאצים הקימו מחנות הַשמָדָה. 

 

הערך השמיד נמצא בידיעות: 28.07.1615.08.1617.10.1726.10.17, 20.02.1821.03.1823.04.1809.05.1810.05.18,

31.12.1804.06.1905.06.1910.07.19, 04.09.19, 07.04.21, 08.04.21, 24.06.21, 07.10.21, 27.12.21, 08.03.22, 16.03.22, 22.03.22, 25.10.23, 08.11.23, 13.11.23, 06.12.23, 10.12.23, 24.12.23, 10.01.24, 18.01.24, 24.01.24, 06.03.24, 07.04.24, 15.04.24, 24.05.24, 27.05.24

 

השמיט

הִשְמִיט – הוציא אותו, לא כלל אותו

השורש: ש.מ.ט

שם הפועל: לְהַשְמִיט

שם הפעולה: הַשְמָטָה

שם הפועל בבניין קל: לִשְמוֹט

שם הפעולה בבניין קל: שְמִיטָה

שנת שְמיטה: בשנת שמיטה, פעם בשבע שנים, לא עובדים את האדמה.

שְמיטת חובות: מוותרים לאדם החייב כסף. הוא לא צריך להחזיר את הכסף.

 

הערך השמיט נמצא בידיעות: 13.02.19, 10.12.23