Browsing Archives

מילים ומושגים

השכם

הַשְכֵּם – מוקדם בבוקר

הַשְכֵּם וְהַעֲרֵב – בבוקר ובערב, פעמים רבות

הִשְכִּים – קם מוקדם בבוקר

שם הפעולה: הַשְכָּמָה

דוגמאות:

הוא משכים בכל בוקר כדי להתפלל.

המדריך בטיול אמר כי ההשכמה מחר בחמש בבוקר.

התרנגול משמיע בכל בוקר קריאות השכמה.

 

 

הערך השכים נמצא בידיעות: 05.11.17

 

 

 

 

השכם

הַשְכִּם – מוּקדם מאוד בבוקר

לְהַשְכִּים – לקום מוקדם

שם הפעולה: הַשְכָּמָה

אפשר לְהַזמין הַשְכָּמָה בטלפון 

קריאת הַשְכָּמָה – אַזְהָרָה, כדאי להתעורר ולעשות משהו לפני שיהיה מאוחר  wake up call

הַשְכֵּם והַעֲרֵב – בוקר וערב, בהתמדה

 

הערך השכם נמצא בידיעות: 16.12.23