Browsing Archives

מילים ומושגים

הרס

הָרַס – קִלְקֵל, החריב

השורש: ה.ר.ס

שם הפועל: לַהֲרוֹס

ההפך: בָּנָה, לִבְנוֹת

שם הפעולה: הֲרִיסָה

שם עצם: הֶרֶס – חורבן

שם תואר: הָרוּס, הַרְסָנִי

 

הורסים בית, הורסים מסיבה, הורסים קשר

בסלנג: אני הרוס – אני עייף, אני 'שבור'

אני הרוס על… -אני אוהב מאוד…

 

הערך הרס נמצא בידיעות: 18.12.1611.01.1722.01.1716.03.1715.06.1719.10.1705.11.1710.11.1728.11.17,

17.12.1719.03.1816.04.1826.11.1813.01.1915.01.1906.05.19, 14.08.19, 25.01.20, 05.07.20, 05.08.20, 10.11.20, 07.01.21, 16.03.22, 03.01.24, 31.01.24

 

הרעיש

הִרעִיש    עָשָׂה  רַעַש, השמיע קול חזק ולא נעים

השורש: ר.ע.ש

שמות הפועל: לְהַרעִיש

שם הפעולה: הַרעָשָה

שם הפועל בבניין קל: לִרעוֹש 

רַעַש –  קול חזק ולא נעים. ההיפך משֶקֶט.

רַעַש אֲדָמָה – רְעִידַת אֲדָמָה

 
הערך הרעיש נמצא בידיעות: 27.06.16

הרשה

הִרשָה – נתן רשות, אמר: זה מותר, נתן למישהו זכות וסמכות

השורש: ר.ש.ה

שם הפועל: לְהַרשוֹת

שם הפעולה: הַרשָאָה

שם הפועל בבניין הופעל: הוּרשָה

מוּרשֶה: אדם שקיבל רשות והסמכה

בבנק יש מוּרשֵה חתימה.

לעוסק מורשה יש תיק במס ההכנסה.

 

הערך הרשה נמצא בידיעות: 19.02.1519.07.1730.07.18, 19.12.19, 18.02.2005.03.20, 28.04.20, 13.05.20, 21.05.20, 30.12.20, 04.02.21, 25.02.21, 14.11.21, 27.02.22

 

הרתיע

הִרתִיעַ – גרם למישהו לא לעשות משהו, עשה זאת על ידי איום או הפחדה

השורש: ר.ת.ע.

שם הפועל: לְהַרתִיעַ

שם הפעולה: הַרתָעָה

דוגמאות:

שום דבר לא מרתיע את הפנאטים האלה!

ישראל צריכה לשמור על כוח ההרתעה שלה מול חמאס.

העונשים הכבדים לא מרתיעים את הנהגים.

עונש מוות ירתיע רוצחים?

 

הערך הרתיע נמצא בידיעות: 07.03.18, 30.10.19, 07.01.21, 14.02.22, 25.04.22, 06.11.23, 10.12.23