Browsing Archives

מילים ומושגים

הקציב

הִקצִיב – החליט לשים סכום מסוים של כסף בדבר 

השורש: ק.צ.ב

שם הפועל: לְהַקצִיב

שם הפעולה: הַקצָבָה

שם עצם: תַקצִיב

שם תואר: קָצוּב

עבר בבניין הופעל: הוּקְצַב

דוגמאות:

הקציבו לפרויקט מיליון דולר.

אני מקציב לפגישה שעה.

הם השלימו את הפרויקט בזמן הקצוב.

 

הערך הקציב נמצא בידיעות: 29.08.17, 29.07.19

 

הקרין

הִקרִין – הפיץ אור, הֶראָה

השורש: ק.ר.ן

שם הפועל: להקרין = להראות

מקרינים תמונה על מסך, מקרינים סרט

מקרינים הקרנות לחולי סרטן

מקרינים חום ואהבה

מקרינים ביטחון

קרן אור, קרן שמש, קרן לייזר

מַקרֵן – Projector

 

הערך הקרין נמצא בידיעות: 20.12.16, 11.01.17, 25.04.1704.09.1710.04.1816.10.18, 25.07.19, 11.06.20, 10.11.20, 30.05.21, 24.10.21, 12.11.23, 03.12.23, 28.01.24, 12.02.24, 14.02.24, 05.06.24

 

הקשיב

הִקְשִיב – האזין, רצה לשמוע

מקשיבים למוסיקה, מקשיבים לרדיו, מקשיבים לדברים, מקשיבים לאנשים

השורש: ק.ש.ב

שם הפועל: לְהַקְשִיב

שם הפעולה: הַקְשָבָה

שם עצם: קֶשֶב

 

דוגמאות:

היא מדברת אבל הוא לא מקשיב.

אני אוהבת לְהַקְשִיב למוסיקה במכונית.

לילד יש בעיות קֶשֶב וריכוז.

 

הערך הקשיב נמצא בידיעות: 08.02.1709.07.1816.10.1815.11.1802.12.18, 17.03.20, 29.11.23, 03.01.24, 07.02.24, 01.03.24, 13.03.24

 

 

 

הקשר

הֶקשֵר – קונטקסט, זיקה, יחס, קשר בין דברים

דוגמאות:

צריך לקרוא את הדברים בהקשר שבו נכתבו.

השר אמר בריאיון בטלוויזיה: לא לכך התכוונתי. דְבָרַיי הוּצאוּ מֵהֶקשֵרָם!

 

הערך הקשר נמצא בידיעות: 20.07.21, , 16.11.23, 10.12.23, 10.12.23, 16.12.23, 11.01.24, 07.02.24, 05.04.24