Browsing Archives

מילים ומושגים

העניק

הֶעֱנִיק – נָתן

השורש: ע.נ.ק

שם הפועל: לְהַעֲנִיק

מַעֲנִיקִים מַתָנָה, פְּרָס, תעוּדָה, כָּבוֹד, זכות, תואר, כבוד, חום ואהבה

השורש: ע.נ.ק

שם הפעולה: הַעֲנָקָה

שם עצם: מַעֲנָק (כספי)

 

דוגמאות:

הוא העניק לה מתנה ביום ההולדת.

הם מעניקים לילדים המון חום ואהבה.

טקס הענקת התארים יתקיים באוניברסיטה.

הפרס יוענק בטקס חגיגי.

תושבים ועֲסָקִים בפריפריה מקבלים מענקים מהמדינה.

 

הערך העניק נמצא בידיעות:

24.07.16, 01.08.1614.09.1608.10.1613.10.1630.10.1614.11.1615.11.1617.11.16,

 17.11.1621.11.1628.11.16

01.12.1604.12.1606.12.1611.12.1618.12.16, 04.01.1715.03.1719.03.1725.04.1701.05.1720.07.17

04.09.1701.10.1701.10.17, 02.10.1719.11.1730.11.1711.12.17, 31.12.1714.01.1830.01.1801.02.18,

18.02.1821.02.1807.03.1821.03.1822.04.1806.05.1821.05.18, 23.05.1825.06.1827.06.1810.07.18,

18.07.1804.10.1813.12.1818.12.1824.01.1928.03.19, 02.04.1903.04.1903.04.19, 07.05.1914.05.1928.05.19,

03.07.19, 25.07.19, 10.09.1923.09.19, 04.12.19, 10.12.19, 21.01.20, 19.02.20, 17.03.20, 26.04.20, 24.06.20, 25.06.20, 16.07.20, 17.09.20, 27.11.20, 20.12.20, 03.02.21, 16.02.21, 03.03.21, 05.04.21, 11.04.21, 05.05.21, 06.06.21, 28.06.21, 11.10.21, 26.10.21, 31.10.21, 20.01.22, 16.02.22, 24.04.22, 01.05.22, 17.06.22, 17.06.22, 27.10.23, 07.01.24, 11.01.24, 19.01.24, 23.01.24, 06.02.24, 14.02.24, 29.02.24, 20.03.24, 04.04.24, 05.04.24, 09.05.24, 12.05.24, 02.06.24, 16.06.24