Browsing Archives

מילים ומושגים

המראה

הַמרָאָה – עלייה לאוויר

השורש: מ.ר.א

שם הפועל: לְהַמְרִיא

ההפך: נְחִיתָה – ירידה מהאוויר לאדמה

השורש: נ.ח.ת

שם הפועל: לִנחוֹת

 

דוגמאות:

הטייס ביקש מהנוסעים לשבת בזמן ההמראה ולהדק את חגורות המושב.

המטוס הִמרִיא בזמן.

בזמן הנחיתה של מטוסי 'אל על' בישראל הנוסעים שרים: הבאנו שלום עליכם.

המטוס נחת בשלום. הנחיתה הייתה חלקה.

בשדה התעופה יש לוח אלקטרוני ובו זמני ההמראות והנחיתות.

לפני שאני יוצאת לקבל את פני האורחים מצרפת בשדה התעופה, אני בודקת באינטרנט את זמן הנחיתה הסופי.

 

הערך המראה נמצא בידיעות:

 26.07.1625.08.1613.12.16, 13.02.1707.03.17, 13.07.1702.11.1710.11.1722.01.18,

12.02.18, 19.02.1821.05.1810.06.1812.06.1806.09.18, 20.01.19, 22.01.1922.01.1911.03.19, 24.03.1926.03.19, 04.11.19, 17.02.20, 03.09.20, 17.11.20, 20.01.21, 26.01.21, 08.02.21, 27.06.21, 12.07.21, 21.07.21, 09.09.21, 13.10.21, 24.10.21, 09.11.21, 25.11.21, 13.12.21, 14.12.21, 17.01.22, 06.03.21, 15.06.22, 17.07.22

 

המתין

הִמתִין חיכה

השורש: מ.ת.ן

שם הפועל: לְהַמתִין

שם הפעולה: הַמְתָנָה

ממתינים ל… למשהו, למישהו

ממתינים בתור

ממתינים בסבלנות

חֲדַר הַמְתָנָה: ממתינים לרופא בחֲדַר הַהַמְתָנָה

הַמְתָנָה מְמוּשֶכֶת = הַמְתָנָה ארוכה

הַמְתָנָה קצרה

  

הערך המתין נמצא בידיעות: 20.06.1613.12.1619.12.1622.12.1605.01.1715.03.1725.02.18

28.05.1807.10.18,

29.01.1904.02.1905.02.1912.03.19, 29.07.19, 19.09.19, 08.10.20, 04.11.20, 03.12.20, 16.12.20, 26.01.21, 08.06.21, 12.07.21, 27.10.21, 10.11.21, 17.01.22, 29.05.22, 02.06.22