Browsing Archives

מילים ומושגים

המון

הָמוֹן – הרבה

           קהל רב, הרבה אנשים שנמצאים יחד

הֲמוֹנִי – שיש בו אנשים רבים

           לא אקלוסיבי, וולגרי, גס

הָמָה – היו בו המון אנשים

מקום הוֹמֵה אדם – מקום שיש בו המון (הרבה) אנשים

נפש הוֹמָה, נפש הוֹמִייָה – מלאת התרגשות. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומִייָה

 

הערך המון נמצא בידיעות:

 18.12.1722.01.1804.02.1813.02.1804.03.1813.05.1821.05.18,

23.07.1809.08.1801.07.1914.07.19, 24.11.19, 25.01.20, 17.03.20, 26.04.20, 30.04.20, 05.07.20, 19.07.20, 30.09.20, 01.10.20, 07.12.20, 31.12.20, 07.01.21, 19.01.21, 28.01.21, 01.02.21, 16.02.21, 01.03.21, 21.06.21, 23.06.21, 12.08.21, 29.12.21, 23.01.22, 19.05.22, 02.08.22, 31.10.23, 02.11.23, 15.11.23, 19.11.23, 06.03.24, 29.03.24, 22.05.24

 

המזרח התיכון

הַמִזרָח הַתִיכוֹן – THE  MIDDLE  EAST

דוגמאות:

ישראל נמצאת במזרח התיכון.

הנשיא פרס דיבר על "מזרח תיכון חדש".

ישראל שוכנת לחוף הים התיכון. גם יוון.

מתי יגיע שלום לאזור המזרח התיכון?

סין ויפן נמצאות במזרח הרחוק.

 

הערך המזרח התיכון נמצא בידיעות: 

12.01.1719.06.1723.08.1724.08.1705.11.1710.11.1724.11.1728.12.17,  

09.01.18, 21.01.1805.02.1811.04.1823.04.1817.06.1811.10.1813.02.1923.06.19

10.07.19, 01.08.19, 22.09.19, 24.09.19, 09.12.19, 23.09.20, 24.11.20, 18.02.21, 17.06.21, 30.06.21, 20.07.21, 11.08.21, 16.03.22, 15.06.22, 17.07.22, 28.07.22, 06.11.23, 06.11.23, 17.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 09.01.24, 10.01.24, 24.01.24, 25.01.24, 04.02.24, 04.02.24, 04.02.24, 22.05.24

 

המחיש

הִמְחִיש – הסביר דבר מופשט באמצעים מוחשיים, illustrated

שם הפועל: לְהַמְחִיש,  to illustrate

שם הפעולה: הַמְחָשָה,  illustration

אֶמְצָעֵי הַמְחָשָה – סרטים, מצגות וכו'.

מוּחָשִי – שנתפָּס בחושים, שאפשר לראות ולשמוע ולגעת

 

הערך המחיש נמצא בידיעות: 15.02.24

 

 

 

המליץ

הִמלִיץ  ל… על...– אמר שֶכְּדַאי, אמר מה טוב

שם הפועל: לְהַמלִיץ

מַמלִיצִים למישהו על משהו

שם הפעולה: הַמְלָצָה

 

דוגמאות:

אני ממליץ לך על הספר הזה. אני ממליץ לך לקרוא אותו.

אני ממליצה על המסעדה הזאת.

– אני ממליצה לך לא להיות חברה שלה.

– אני מקבלת את ההמלצה שלך.

המנהל כתב לעובד מכתב הַמלָצָה.

אני לא ממליצה על הרופא הזה.

אנחנו ממליצים לכם לנסוע לשם. מומלץ לנסוע לשם בחורף.

לא מומלץ לאכול הרבה לפני השינה.

 

הערך המליץ נמצא בידיעות: 25.03.1407.09.1408.09.1625.9.1626.09.1630.10.1601.11.1603.11.16

10.11.16

06.01.1724.01.1725.01.1726.01.1720.03.17, 22.03.1728.03.1725.04.1705.06.1719.06.1716.07.1718.07.1712.09.17

17.09.1702.10.1728.11.17

27.12.1728.12.1731.12.1714.01.1818.01.1808.02.1814.02.18, 14.02.1828.02.1825.04.1829.04.18

02.15.1821.05.1824.06.1830.07.1806.08.1806.09.1811.11.1825.11.18

02.12.1803.12.1803.01.1907.03.19,

10.03.1902.04.1915.05.1928.05.1908.07.19, 07.08.19, 08.08.19, 22.09.19, 23.09.19, 24.09.19, 25.09.19, 31.10.19, 20.11.19, 18.12.19, 06.01.20, 19.01.20, 21.01.20, 27.02.20, 17.03.20, 24.03.20, 01.04.20, 16.04.20, 30.06.20, 06.09.20, 03.12.20, 02.02.21, 03.02.21, 10.02.21, 09.03.21, 05.04.21, 06.04.21, 22.04.21, 27.04.21, 02.05.21, 05.05.21, 21.06.21, 23.06.21, 28.06.21, 15.07.21, 25.07.21, 29.07.21, 04.08.21, 06.10.21, 26.10.21, 27.10.21, 01.11.21, 04.11.21, 11.11.21, 17.11.21, 21.11.21, 23.11.21, 16.12.21, 20.12.21, 20.12.21, 22.12.21, 05.01.22, 20.01.22, 26.01.22, 02.02.22, 24.04.22, 17.05.22, 08.06.22, 09.06.22, 15.06.22, 17.06.22, 17.06.22, 29.06.22, 03.07.22, 27.07.22, 27.10.23, 12.11.23, 14.11.23, 22.11.23, 28.11.23, 04.12.23, 10.12.23, 18.12.23, 26.12.23, 07.02.24, 14.02.24, 23.02.24, 26.02.24, 07.03.24, 29.03.24, 09.05.24

 

 

 

 

 

 

 

הממשלה קיימה ישיבה מיוחדת באילת

הממשלה קיימה אתמול את ישיבתה השבועית בעיר אילת. בישיבה אישרה הממשלה תוכנית לאומית רב-שנתית לפיתוח אילת, בהיקף 530 מיליון שקלים. ראש הממשלה וחלק מהשרים הגיעו לעיר במסוקים ולא בטיסה רגילה מנתב"ג לשדה התעופה רמון.