Browsing Archives

מילים ומושגים

הלאים

הִלאִים – המדינה לקחה רכוש פרטי והפכה אותו לרכוש המדינה

לְאוֹם – עם

שם תואר: לְאוּמִי

שם פועל: לְהַלאִים – לקחת רכוש פרטי לטובת המדינה 

שם הפעולה: הַלאָמָה

 

הערך הלאים נמצא בידיעות: