Browsing Archives

מילים ומושגים

הכרה

הַכָּרָה – Consciousness   וגם: Recognition

נמצא בהכרה, להיות בהכרה, בהכרה מלאה

ההפך: איבד את ההכרה

חזר להכרה

תת הַכָּרָה

וגם:

הִכִּיר ב… – הודה בקיומו, אמר: הוא קיים! אמר: יש לו זכות להתקיים

שם הפועל: לְהַכִּיר ב…

שם הפעולה: הַכָּרָה ב…

הִכִּיר את: ידע

שם עצם: הֶכֵּרוּת

דוגמאות:

החולה היה ללא הכרה במשך שבוע ימים. אחרי שבוע הוא חזר להכרה.

יש מדינות שאינן מכירות בירושלים כבירת מדינת ישראל.

הם לא מכירים זה את זה. עשיתי ביניהם הֶכֵּרוּת.

 

הערך הכרה נמצא בידיעות: 26.06.1608.11.1604.01.17, 21.06.1713.08.1715.08.17,18.10.1725.10.1729.10.17,

29.10.1719.11.1715.11.18, 10.12.19, 09.02.20, 06.12.21, 29.11.23, 18.02.24

 

 

 

 

 

 

 

הכריז

הִכרִיז – הוֹדִיעַ בקול לכולם

הַכרָזָה דקלרציה

השורש: כ.ר.ז

שם הפועל: לְהַכרִיז

שם הפעולה: הַכרָזָה

כָּרוֹז: אדם שמודיע הודעה במקרופון לכל הקהל במקום

מערכת כְּרִיזָה: בבניין גדול, בנמל תעופה יש מערכת כריזה שבה מודיעים הודעות לכל הנמצאים במקום

כְּרָזָה: פוסטר, פלקט

 

דוגמאות:

דוד בן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח.

ועד העובדים הכריז על שביתה.

היום יכריזו מי זכה בפרס.

שני הצדדים הכריזו על הפסקת אש זמנית.

הכרוז הודיע על הפסקת המשחק.

במערכת הכריזה הודיעו שיש היום מבצעים בחנויות הבגדים בקניון.

 

הערך הכריז נמצא בידיעות:

19.02.15,  15.06.16, 21.07.16, 14.08.1630.10.1627.11.1601.12.1608.12.1620.12.16, 11.01.17, 26.01.1709.03.17, 14.03.17, 06.04.1720.04.1707.05.17, 07.05.17, 12.07.1706.09.17, 11.09.1702.10.17, 29.10.1729.10.1731.10.1722.11.1722.11.17, 26.11.1703.12.17, 07.12.1709.12.1710.12.1718.12.1724.12.17, 01.01.18, 08.01.1822.01.1823.01.18, 24.01.1828.01.1831.01.1801.02.1815.04.1816.04.1813.05.1821.05.18

 05.06.18, 28.06.1810.07.18,

18.07.1819.07.1812.11.18, 24.11.18, 27.12.1820.01.1910.02.1911.03.1912.03.1922.03.19, 05.05.1907.05.19

15.05.1925.09.19, 03.10.19, 28.10.1907.11.19, 10.11.19, 02.12.19, 08.12.19, 09.12.19, 25.01.20, 28.01.20, 26.02.20, 12.03.20, 23.07.20, 05.08.20, 06.08.20, 10.09.20, 25.10.20, 05.11.20, 26.11.20, 29.11.20, 21.01.21, 28.04.21, 10.05.21, 12.05.21, 05.07.21, 06.10.21, 21.10.21, 29.11.21, 15.12.21, 17.12.21, 20.12.21, 30.12.21, 20.01.22, 07.02.22, 27.02.22, 09.03.22, 15.03.22, 02.06.22, 09.06.22, 28.06.22, 24.07.22, 02.08.22, 18.10.23, 19.10.23, 02.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 19.12.23, 13.02.24, 14.02.24, 29.02.24, 24.03.24, 10.04.24, 21.05.24

 

 

הכריח

הִכְרִיחַ – גרם למישהו לעשות משהו בניגוד לרצונו

השורש: כ.ר.ח

שם הפועל: לְהַכְרִיחַ

שם עצם: הֶכְרֵחַ

שם תואר: הֶכְרֵחִי

מוּכְרָח – חייב, אין לו ברירה

אחרי 'מוּכְרָח' יבוא שם פועל: מוכרח לקום, מוכרח לשלם, מוכרח לנסוע…

כּוֹּרַח – פעולה שחייבים לעשות, מוכרחים לעשות אותה

בְּעַל כּוֹרְחוֹ – בניגוד לרצונו

 

הערך הכריח נמצא בידיעות:

 23.11.1716.11.1817.07.19, 14.08.19, 22.04.21, 06.06.21, 28.06.21, 25.07.21, 27.10.21, 20.12.21, 30.06.22, 03.07.22, 27.07.22, 19.10.23, 02.11.23, 24.12.23, 25.12.23, 27.12.23, 10.03.24, 18.03.24, 19.03.24, 09.05.24

 

 

 

 

 

 

הכריע

הִכְרִיעַ – קיבל החלטה בעניין

שם הפועל: לְהַכרִיעַ

שם הפעולה: הַכרָעָה

 

דוגמאות:

היה להם קשה מאוד לבחור ולהחליט על דירה אחת מבין שתיים שמצאו חן בעיניהם. בסוף הוא הכריע לטובת הדירה היקרה יותר.

היא מתלבטת תמיד והוא מכריע בכל הנושאים החשובים.

 

הערך הכריע נמצא בידיעות:

14.06.1631.07.1727.12.1721.01.1808.05.1811.10.1818.10.18, 28.02.1922.03.19, 31.12.19, 16.04.20, 20.06.20, 06.07.20, 14.01.21, 07.04.21, 25.10.21, 15.06.22, 11.02.24, 21.02.24, 03.03.24, 09.05.24, 21.05.24

 

הכשיר

הִכְשִיר – לימד מישהו את התפקיד

גרם שהאוכל יהיה כשר

השורש: כ.ש.ר

שם הפועל: לְהַכְשִיר

שם הפעולה: הַכְשָרָה

שמות תואר: כָּשֵר, מוּכשָר

 

דוגמאות:

המסעדה הזו כשרה.

הכשרתי את המטבח לקראת פסח.

הוא בחור מוכשר מאוד. הוא מנגן בפסנתר נפלא!

הם בקורס הכשרה לתפקיד ניהולי.

 

הערך הכשיר נמצא בידיעות:

10.07.16, 14.07.1610.08.1601.10.1710.11.1720.12.1728.05.18

20.12.1813.01.1915.01.19, 29.07.19, 04.06.20, 10.06.20, 07.12.20, 27.04.21, 26.07.21, 27.07.21, 16.02.22, 23.06.22, 27.06.22, 02.11.23, 02.11.23, 15.11.23, 20.03.24, 20.05.24, 23.5.24