Browsing Archives

מילים ומושגים

הכוונה

הַכְווָנָה – הפנייה לכיוון הנכון

השורש: כ.ו.ן

מילים מהשורש: כיוון, כוונה 

כִּיוֵון – הראה את הכיוון הנכון בדרך

שם הפועל: לְכַווֵן

הַכְווָנָה לתעסוקה – עזרה במציאת המקצוע המתאים ומקום העבודה המתאים

 

הערך הכוונה נמצא בידיעות:

הכחיד

הִכְחִיד – השמיד

השורש: כ.ח.ד

שם הפועל: לְהַכְחִיד

שם הפעולה: הַכְחָדָה

עבר בבניין נפעל: נִכְחַד

עבר בבניין הופעל: הוּכְחַד

סוגים רבים של בעלי חיים וצמחים נִכְחֲדוּ ואינם קיימים.

יש בעלי חיים שנמצאים בסַכָּנַת הַכְחָדָה. צריך לשמור עליהם!

 

הערך הכחיד נמצא בידיעות: 31.01.17, 10.10.19, 20.02.22

 

 

 

הכחיש

הִכחִיש – אמר: לא! זה לא נכון!

השורש: כ.ח.ש

שם הפועל: לְהַכחִיש

שם הפעולה: הַכחָשָה

הַכְחָשַת הַשוֹאָה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְכַּחֵש ל…

מִתְכַּחֲשִים לעובדות

דוגמאות:

חוק חדש בפולין מבקש להכחיש את חלקם של הפולנים בשואה.

הוא הכחיש במשטרה את כל הסיפור. השוטרים לא מאמינים לו. הם חושבים שהוא משקר. 

זאת לא האמת! אני מכחיש את הדברים!

השר לא רצה להגיב ברדיו בנושא. הוא לא אישר את הדברים ולא הכחיש אותם.

יש היסטוריונים שמכחישים את השואה. אי אפשר להבין את התופעה של הכחשת השואה.

הערה: ישראלים רבים טועים ואומרים: מכּחיש, להכּחיש, הכּחשה (עם דגש ב-כ').

הצורה הנכונה היא בלי דגש ב – כ' : מכחיש, להכחיש, הכחשה

 

הערך הכחיש נמצא בידיעות:

 20.12.1628.01.1821.02.18, 12.01.20, 13.10.20, 15.11.20, 24.11.20, 31.12.20, 20.01.21, 24.02.21, 27.05.21, 07.10.21, 10.10.21, 17.02.22, 15.05.22, 07.07.22

 

הכיל

הֵכִיל  – היה בו  

שם הפועל: לְהָכִיל

הווה: מֵכִיל

דוגמאות:

המחברת הזאת מכילה את כל החומר שלמדנו.

על האריזה של כל מוּצָר כותבים מה הוא מכיל. כותבים מה התְכוּלָה.

 

הערך הכיל נמצא בידיעות:

 03.01.1713.03.1801.05.18, 01.12.19, 29.06.20, 27.05.21, 26.04.22, 10.05.22, 18.07.22, 29.10.23, 18.12.23, 27.01.24, 17.03.24

 

הכין

הֵכִין – ארגן ועשה סידורים לפני משהו

השורש: כ.ו.ן

שם הפועל: לְהָכִין

שם הפעולה: הֲכָנָה

שם תואר: מוּכָן

מכינים תוכנית, מסיבה, שיעורי בית, ארוחה…

הנני מוכן ומזומן לקיים מִצְוות…

אני מוכן+שם פועל = אני מסכים לעשות זאת; אני לא מוכן +שם פועל = אני לא מסכים לעשות זאת; מי מוכן +שם פועל? = מי רוצה לעשות את הדבר?

מְכִינָה קְדַם צבאית, מְכִינָה קְדַם אקדמית – קורס הכנה לפני הצבא, קורס הכנה לאוניברסיטה

רגע מְכוֹנֵן, אירוע מְכוֹנֵן – רגע או אירוע שמתחילים משהו חשוב בהיסטוריה

 

הערך הכין נמצא בידיעות:

06.06.1806.06.1819.07.1812.12.18, 22.12.19, 25.10.20, 10.03.22, 10.05.22, 11.05.22, 18.05.22, 02.06.22, 13.07.22, 18.07.22, 10.12.23, 10.12.23, 16.12.23, 04.01.25, 14.02.24, 14.02.24, 08.04.24, 22.05.24

 

 

 

 

הכיר ב…

הִכִּיר ב… הודה בקיומו, אמר: הוא קיים! אמר: יש לו זכות להתקיים

שם הפועל: לְהַכִּיר ב…

שם הפעולה: הַכָּרָה ב…

הִכִּיר את: ידע

 

דוגמאות:

20 מדינות הכירו במדינה החדשה.

הפלסטינים לא מכירים בזכות קיומה של מדינת ישראל.

אתה מכיר אותו! הוא אף פעם לא מכיר בטעיות שלו, גם אם כולם אומרים לו שהוא טועה! 

הוא לא מכיר באבהות שלו על הילד שנולד לו מהמזכירה שלו לפני 20 שנה.

 

הערך הכיר ב… נמצא בידיעות: 21.09.1626.09.1628.04.1727.07.1722.11.1706.12.1707.12.1709.12.17,

 19.12.1724.12.1709.01.1822.01.1822.01.1822.01.1828.01.1820.02.18, 08.03.1813.05.1824.05.18,

03.06.18, 16.12.1828.01.19, 22.03.1924.03.1926.3.1907.05.1913.05.19, 20.01.20, 27.01.20, 11.06.20, 26.01.21, 02.03.21, 11.04.21, 11.04.21, 25.04.21, 30.05.21, 06.07.21, 09.11.21, 21.11.21, 22.02.22, 16.03.22, 01.05.22, 01.05.22, 26.10.23, 27.10.23, 07.11.23, 19.02.24, 22.02.24, 20.03.24

 

 

הכנסה

הַכנָסָה – כסף שאדם מרוויח. הכסף נכנס לחשבון בדרך כלל באופן קבוע.

השורש: כ.נ.ס

שם הפועל: להכניס

דוגמאות:

יש לשניהם הכנסה חודשית יפה.

לא שואלים אדם מה ההכנסה שלו.

על ההכנסות משלמים מס הכנסה.

יש לנו המון הוצאות החודש: יום הולדת לדני, החתונה של רותי…יש לנו מעט הכנסות כי אנחנו בחופשה בשבועיים הראשונים של החודש.

 

הערך הכנסה נמצא בידיעות: 27.11.1620.07.1706.09.1715.11.1704.02.1827.03.1811.10.18, 11.10.1806.11.18,

30.12.1822.07.19, 28.07.19, 01.08.19, 10.02.22, 27.04.22

 

הכנסת

הַכְּנֶסֶת

הכנסת היא הפרלמנט של מדינת ישראל.

בכנסת 120 חברים. הם נקראים: חַברֵי כנסת.

חַ"כּ – ראשי תיבות: חֲבֵר כנסת

 

הערך הכנסת נמצא בידיעות: 16.05.16, 17.01.1521.01.1923.01.1911.02.1924.02.1924.02.1925.02.1907.03.1910.03.19,

12.03.1918.031924.03.1926.03.1907.04.1912.04.1907.05.19, 14.05.19, 30.05.19, 03.06.19, 04.06.19

11.06.1918.06.1904.07.19, 25.07.1905.08.19, 08.08.19, 03.09.19, 05.09.19, 08.09.19, 04.12.19, 04.04.24

 

 

 

הכפיש

הִכְפִּיש – השמיץ, אמר דברים רעים על מישהו ופגע בכבודו

השורש: כ.פ.ש

שם הפועל: לְהַכְפִּיש

שם הפעולה: הַכְפָּשָה

מַכְפִּישים אדם, מַכְפִּישים שם של אדם

מַסע הַכְפָּשוֹת נגד מישהו

 

הערך הכפיש נמצא בידיעות: 27.11.19