Browsing Archives

מילים ומושגים

היגר

הִיגֵר – עבר לגור בארץ אחרת

השורש: ה.ג.ר

שם הפועל: לְהַגֵר

שם הפעולה: הֲגִירָה

שם עצם: מְהַגֵר

למהגרים יהודים לישראל קוראים עולים.

 

הערך היגר נמצא בידיעות:

 19.09.1608.12.1608.01.1711.01.1729.01.1731.01.1707.03.17

09.12.1719.12.17,

21.01.1820.06.18, 02.10.18, 18.12.18, 06.08.19, 18.12.19, 06.07.20, 25.10.20, 08.11.20, 21.01.21, 06.05.21, 25.11.21, 17.12.21, 02.01.22, 22.03.22, 27.05.22, 29.06.22, 23.11.23

 

היווה

הִיווָה – גרם שיהיה, היה

השורש: ה.י.ה

שם הפועל: לְהַווֹת

הִיווָה, מְהַווֶה, יְהַווֶה

שם פועל בבנין התפעל: הִתְהַווָה

 

הערך היווה נמצא בידיעות: 

30.10.1627.11.1611.09.1719.11.1717.12.1722.12.1701.02.1805.06.1818.07.18,

11.10.1828.02.1904.03.1906.06.19, 04.05.20, 06.07.20, 18.03.21, 08.04.21, 28.04.21, 09.06.21, 14.07.21, 13.10.21, 26.01.22, 08.02.22, 13.06.22, 26.06.22, 18.07.22, 18.07.22, 07.12.23, 20.12.23, 15.02.24, 22.02.24, 29.02.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היטיב

הֵיטִיב – שינה לטובה

שם הפועל בבניין הפעיל: להיטיב

שם פעולה: הֲטָבָה – שינוי לטובה, שיפור; הענקת סכום כסף או גמול אחר לפי הסכם מיוחד (בלועזית: בּוֹנוּס)

 

הערך היטיב נמצא בידיעות: 20.03.24

 

 

 

 

 

 

היכה

הִיכָּה – נתן מכות, הִרבִּיץ

השורש: נ.כ.ה

שם הפועל: לְהַכּוֹת

שם עצם: מַכָּה

מוּכֶּה – אדם שמישהו מכה אותו

אישה מוּכָּה, ילד מוּכֶּה 

 

הערך היכה נמצא בידיעות: 13.10.1618.07.17, 29.08.1710.09.17, 11.09.1713.09.1715.11.1708.05.18, 21.05.18,

15.10.1820.12.18, 27.04.21, 08.11.21

 

הימר

הִימֵר – סמך על המזל, ניחש

השורש: ה.מ.ר

שם הפועל: לְהַמֵר

שם הפעולה: הִימוּר

 

דוגמאות:

הוא מהמר בקזינו בסכומים גדולים.

הוא הפסיד את כל כספו בהימורים.

אני מהמרת עליו: הוא יהיה ראש עיר מצוין.

אני לא מהמרת. אני בודקת!

הוא הימר על הסוס שזכה בתחרות.

 

הערך הימר נמצא בידיעות: 22.06.1624.02.19, 13.01.21

 

היסס

הִיסֵס – לא היה בטוח, התקשה להחליט, hesitate

השורש: ה.ס.ס.

שם הפועל: לְהַסֵס

שם הפעולה: הִיסוּס

הַסְסָנוּת – קושי לקסל החלטות

שם תואר: הַסְסָנִי, מְהוּסָס

הַסְסָן – אדם שמתקשה לקבל החלטות

 

הערך היסס נמצא בידיעות: 14.01.19, 10.12.19, 03.01.24, 27.01.24

 

 

 

היריון

הֵירָיוֹן – 9 חודשים שבהם יש בבטן האישה עוּבָּר 

השורש: ה.ר.ה

שם הפועל: לַהֲרוֹת

בסוף ההיריון האישה יולדת במזל טוב.

אישה הָרָה = אישה בְּהֵריון

העּוּבָּר מתפתח בתוך הרֶחֶם של האישה.

היריון מְרוּבֵּה עוּבָּרִים – היריון שבו יש ברחם האישה יותר מעובר אחד

היריון מחוץ לרחם – מתפתח במקום לא מתאים בגוף האישה

הַפָּלָה – הפסקת היריון

 

הערך היריון נמצא בידיעות: 03.08.1614.08.1626.09.1606.01.17, 20.04.1710.051701.10.17,

09.08.18, 06.01.20, 02.02.21, 06.10.21