Browsing Archives

מילים ומושגים

החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע היא הארגון הסביבתי הגדול והוותיק בישראל.

עשרות אלפי משפחות חברות בחברה להגנת הטבע, מאות אלפים משתתפים

בכל שנה בפעילויות ובטיולים שמארגנת החברה.

אלפי ילדים ובני נוער פעילים בחוגי הטבע של החברה.

 

הערך החברה להגנת הטבע נמצא בידיעות: 16.05.16, 02.06.20, 22.04.21

 

החזיק

הֶחְזִיק – היה לו, היה לו ביד

השורש: ח.ז.ק

שם הפועל: לְהַחזִיק

שם הפעולה: הַחזָקָה

שם עצם: תַחְזוּקָה – טיפול בדבר כדי שלא יתקלקל

שם הפועל: לְתַחְזֵק

דוגמאות:

הוא מחזיק את התינוק בידיים.

הם מחזיקים בית קיץ בגליל.

החזקת בית עולה כסף רב.

למה את מחזיקה את המפתחות ביד? שימי אותם בתיק!

בבית הספר יש איש תחזוקה מצוין שפותר מיד כל בעיה.

יש לנו חצר גדולה. קשה לנו לתחזק אותה בעצמנו ולכן לקחנו גנן.

 

הערך החזיק נמצא בידיעות: 

14.09.1619.09.1628.08.1707.09.1706.11.1723.11.1718.11.1804.03.1928.03.19,

04.07.1921.07.19, 26.11.19, 30.01.20, 04.08.20, 12.01.21, 16.02.21, 02.02.22, 16.03.22, 26.06.22, 14.10.23, 21.10.23, 23.10.23, 24.10.23, 25.10.23, 12.11.23, 14.11.23, 26.11.23, 27.11.23, 28.11.23, 29.11.23, 20.12.23, 21.01.24, 21.01.24, 07.02.24, 11.02.24, 17.03.24, 16.05.24

 

החיה

הֶחֱיָה – נתן חיים, החזיר חיים, הציל ממוות, החזיר לשימוש 

השורש: ח.י.ה

שם הפועל: לְהַחֲיוֹת

שם הפעולה: הַחְייָאָה

דוגמאות:

הוא הגיע לבית החולים במצב קריטי. החובשים התחילו בפעולות החייאה באמבולנס ואחרי פעולות החייאה בבית החולים שנמשכו שעה ארוכה הרופאים הצליחו להחיות אותו.

ראש העיר החיה את האזור על ידי בניית כביש חדש לשם.

 

הערך החיה נמצא בידיעות:

 23.07.1724.07.1727.08.1701.10.1723.07.19, 08.09.19, 21.07.20, 27.06.22, 13.07.22, 24.01.24

 

החל (פועל)

הֵחֵל – הִתְחִיל

השורש: ח.ל.ל

בניין: הפעיל

בעתיד: יָחֵל

בספורט אומרים: מוכנים, הִיכּוֹן, הַחֵל!

תיאור זמן: הָחֵל מ – מ…

 

הערך החל נמצא בידיעות: 01.05.1730.10.17, 10.11.1708.04.1816.04.1821.05.1823.05.18, 28.05.18, 09.07.1817.07.1806.08.1807.08.1803.10.1805.11.1812.11.1814.11.18,

 03.12.1812.12.1823.12.1808.01.19,

13.01.1913.01.19, 15.01.1915.01.1907.02.1921.02.1904.03.1914.03.1925.03.19, 25.03.1901.04.1907.04.19, 07.05.19

29.05.1930.05.1905.06.1905.06.1920.06.1924.06.1904.07.1911.07.19, 03.09.19, 05.09.19, 15.09.19, 17.9.19, 23.09.19, 26.09.19, 07.10.19, 04.11.1907.11.19, 28.11.19, 10.12.19, 15.12.19, 17.03.20, 19.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 29.04.20, 13.05.20, 27.05.20, 02.06.20, 11.06.20, 02.07.20, 06.07.20, 21.07.20, 13.09.20 17.09.20, 29.10.20, 26.11.20, 01.12.20, 03.12.20, 03.12.20, 20.12.20, 21.01.21, 02.02.21, 10.02.21, 16.02.21, 23.02.21, 14.03.21, 16.03.21, 04.04.21, 05.04.21, 05.04.21, 11.04.21,  11.04.21 ,  13.04.21  27.04.21, 27.04.21, 02.05.21, 04.05.21, 09.05.21, 11.05.21, 01.06.21, 10.06.21, 15.06.21, 21.06.21, 01.07.21, 02.08.21, 04.08.21, 08.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 12.08.21, 30.09.21, 30.09.21, 03.10.21, 21.10.21, 27.10.21, 01.11.21, 09.11.21, 11.11.21, 15.11.21, 24.11.21, 27.12.21, 05.01.22, 18.01.22, 03.02.22, 08.02.22, 01.03.22, 24.04.22, 01.05.22, 18.05.22, 19.05.22, 29.05.22, 02.06.22, 09.06.22, 12.06.22, 16.06.22, 22.06.22, 12.07.22, 19.07.22, 21.07.22, 29.07.22, 23.11.23, 11.02.24, 28.02.24, 11.03.24, 19.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החליט

הֶחְלִיט  – בחר לעשות דבר אחרי שחשב וגם התייעץ עם אחרים

השורש: ח.ל.ט

שם הפועל: לְהַחְלִיט

שם הפעולה: הַחְלָטָה

הפועל בבניין הופעל עבר: הוּחְלַט

 

החלטה קשה

החלטה היסטורית, החלטה גורלית

החלטת ממשלה, החלטת בית המשפט, החלטות הכנסת

מחליטים החלטה – מקבלים החלטה

אדם הֶחְלֵטי – אדם הבטוח בהחלטה שלו

שם עצם: הֶחְלֵטִיוֹת

שם תואר: מוּחְלָט – אבסולוטי

תואר הפועל: בְּהֶחְלֵט

 

דוגמאות:

הוא מתלבט. קשה לו להחליט.

אני מצטערת על ההחלטה ההיא.

כל יום אני מחליטה להתחיל דיאטה…

בהצבעה היה רוב מוחלט בעד.

אני מבקשת שקט מוחלט!

אני מסכים לדעתך בהֶחְלֵט.

 

הערך החליט נמצא בידיעות:

29.01.1730.01.17, 01.02.1719.03.1720.04.1703.05.1707.05.1704.06.1711.6.17,

31.07.1709.08.17, 09.08.1714.08.1725.09.1728.09.17, 28.09.1701.10.1729.10.1729.10.1710.11.17,

27.11.1729.11.1729.11.1711.12.1717.12.1724.12.1724.12.17, 31.12.1716.01.1823.01.1824.01.18,

01.02.1806.02.1807.02.1811.02.1814.02.1818.02.1818.02.1820.02.18

25.02.1819.03.1820.03.18,

21.03.1827.03.1829.04.1801.05.1813.05.1807.06.1811.06.1826.06.18

02.08.1802.10.1815.10.18,

16.10.1818.10.1822.10.1823.10.1824.10.1825.10.1828.10.1801.11.18

08.11.1811.11.1815.11.18

22.11.1827.11.1829.11.1818.12.1820.12.1823.12.1824.12.1825.12.18,

 27.12.1802.01.1903.01.1928.01.19,

03.02.1904.02.1905.02.1924.02.1925.02.1928.02.1904.03.1911.03.19

12.03.1918.031925.03.19

26.03.1908.04.1910.04.19, 01.05.1913.05.1922.05.1927.05.1928.05.1928.05.1913.06.1913.06.19,

 18.06.1923.06.19,

24.06.1917.07.19, 25.07.19, 07.08.19, 08.09.19, 15.09.19, 17.09.19, 19.09.19, 26.09.19, 29.10.19, 07.11.19, 11.11.1921.11.19, 24.11.19, 26.11.19, 02.12.19, 08.12.19, 10.12.19, 10.12.19, 10.12.19, 15.12.19, 15.12.19, 17.12.19, 19.12.19, 06.01.20, 06.01.20, 16.01.20, 21.01.20, 28.01.20, 30.01.20, 09.02.20, 10.02.20, 25.02.20, 17.03.20, 19.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 05.05.20, 07.05.20, 18.05.20, 26.05.20, 09.06.20, 11.06.20, 11.06.20, 18.06.20, 18.06.20, 23.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 06.07.20, 07.07.20, 14.07.20, 16.07.20, 04.08.20, 05.08.20, 08.09.20, 10.09.20, 13.09.20, 13.09.20, 17.09.20, 17.09.20, 22.09.20, 24.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 12.10.20, 22.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 17.11.20, 19.11.20, 26.11.20, 30.11.20, 07.12.20, 07.12.20, 08.12.20, 09.12.20, 13.12.20, 24.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 12.01.21, 20.01.21, 21.01.21, 24.01.21, 26.01.21, 04.02.21, 07.02.21, 09.02.21, 16.02.21, 18.02.21, 21.02.21, 24.02.21, 02.03.2102.03.21, 04.03.21, 05.04.21, 06.04.21, 20.04.21, 26.04.21, 29.04.21, 29.04.21, 04.05.21, 05.05.21, 20.05.21, 24.05.21, 01.06.21, 17.06.21, 21.06.21, 22.06.21, 24.06.21, 28.06.21, 28.06.21, 06.07.21, 06.07.21, 08.07.21, 15.07.21, 18.07.21, 20.07.21, 28.07.21, 29.07.21, 04.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 01.09.21, 09.09.21, 25.10.21, 09.11.21, 10.11.21, 10.11.21, 11.11.21, 23.11.21, 24.11.21, 25.11.21, 09.12.21, 13.12.21, 16.12.21, 19.12.21, 20.12.21, 21.12.21, 28.12.21, 29.12.21, 04.01.22, 04.01.22, 18.01.22, 24.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 17.02.22, 08.03.22, 31.03.22, 05.04.22, 09.05.22, 15.05.22, 17.05.22, 01.06.22, 21.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 30.06.22, 03.07.22, 05.07.22, 07.07.22, 21.07.22, 26.07.22, 26.07.22, 31.07.22, 10.08.22, 19.10.23, 02.11.23, 16.11.23, 03.12.23, 06.12.23, 18.12.23, 20.12.23, 04.01.25, 07.01.24, 11.01.24, 16.01.24, 07.02.24, 11.02.24, 14.02.24, 25.02.24, 04.03.24, 11.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 20.03.24, 26.03.24, 07.04.24, 14.04.24, 16.05.24, 10.06.24

 

 

 

 

 

 

החליף

הֶחלִיף – לקח דבר אחד במקום דבר אחר

השורש: ח.ל.ף

שם הפעולה: הַחלָפָה

שם עצם: תַחלִיף

שם עצם: חֲלוּפָה – אלטרנטיבה

מחליפים שם, מחליפים עבודה, מחליפים מקום מגורים וכתובת, נחליפים מספר טלפון

 

דוגמאות:

היא מחליפה גברים כמו גרבים.

אני רוצה להחליף אתך מקום מישהו מסתיר לי את המורה.

קניתי לדני מתנה ספר. ביקשתי פתק החלפה כי אני לא יודע אם יש לו הספר הזה. אפשר להחליף בתוך שבועיים מיום הקנייה.

המורה שלנו חולה כבר שבוע. יש לנו מורה מחליפה נחמדה.

אין אדם שאין לא תחליף.

 

 

הערך החליף נמצא בידיעות: 

21.09.1627.11.1612.12.1613.12.16,  16.01.1719.06.1719.01.18

14.03.1826.03.1822.05.1812.06.1824.06.1812.11.1824.02.1930.04.1902.07.19, 24.07.19, 08.08.19, 03.09.19, 12.11.19, 08.03.20, 17.03.20, 20.05.20, 01.06.20, 10.06.20, 11.06.20, 09.07.20, 14.07.20, 22.09.20, 12.11.20, 22.12.20, 03.06.21, 13.06.21, 06.07.21, 15.07.21, 27.07.21, 13.10.21, 27.10.21, 02.11.21, 09.11.21, 16.11.21, 07.12.21, 05.04.22, 11.05.22, 12.05.22, 10.06.22, 21.06.22, 05.07.22, 06.07.22, 02.08.22, 02.08.22, 07.01.24, 22.02.24, 06.03.24, 18.03.24, 10.06.24

 

החמיץ

הֶחמִיץ הפסיד

שם הפועל: להחמיץ

שם הפעולה: הַחמָצָה

שם תואר: חָמוּץ

מלפפון חמוץ

חֲמוּצִים: ירקות כמו מלפפון, פלפל, עגבניה שמחמיצים אותם במלח או בחומץ

שם עצם: חֲמִיצוּת

דוגמאות:

זאת הזדמנות היסטורית. אסור להחמיץ הזדמנות כזאת!

החמצתי אותך בחמש דקות. כשהגעתי אמרו לי שהלכת לפני חמש דקות.

רק היום בזול! מבצע שאסור להחמיץ!

בפלאפל שמים כדורי פלאפל, סלט, חמוצים וטחינה.

הוא מסתובב כל היום בפנים חמוצים. 

 

הערך החמיץ נמצא בידיעות: 24.10.17, 28.01.20, 09.02.20