Browsing Archives

מילים ומושגים

הזמין

הִזְמִין – ביקש ממישהו לבוא אליו לפגישה, לאירוע, ביקש ממישהו למכור לו סחורה

 

השורש: ז.מ.ן
שם הפועל: לְהַזְמִין

שם הפעולה: הַזְמָנָה

הווה בבניין הופעל: מוּזְמָן

מזמינים מישהו למסיבה

מזמינים אורחים

מזמינים אוכל במסעדה

מזמינים כרטיסים לתיאטרון

מזמינים תור לרופא

שולחים הזמנה לחתונה

הזמנה בכתב, הזמנה בעל פה

רשימת מוּזְמָנִים לאֵירוּעַ

 

הערך הזמין נמצא בידיעות: 13.12.1620.12.1617.09.1710.04.1817.05.1821.05.1824.05.1824.06.18, 26.06.18,

12.07.1803.09.1802.11.1820.11.1829.11.1802.12.1816.12.1827.12.1828.02.1928.02.1901.04.1905.06.19, 22.09.19, 24.09.19, 12.01.20, 12.01.20, 21.01.21, 16.03.21, 25.04.21, 13.07.21, 09.08.21, 20.10.21, 25.04.22, 03.02.24, 11.03.24, 13.03.24, 11.07.24