Browsing Archives

מילים ומושגים

הוזלה

הוֹזָלָה – הורדת מחיר כדי שיהיה זול יותר

שם הפועל: לְהוֹזִיל – להוריד את המחיר

הוֹזִיל – הוריד את המחיר כדי שיהיה זול יותר

הווה: מוֹזִיל 

עתיד: יוֹזִיל

שם התואר: זוֹל 

ההפך: יקר

הוּזַל – עכשיו הוא זול יותר

דוגמאות:

יש בחנות הזו מבצעי הוזלה.

זו הוזלה גדולה!

הם הוזילו את מחיר הדירה בעשרה אחוזים, ורק אז קנינו אותה.

הממשלה מחפשת  דרך להוזיל את מחירי הדירות.

 

הערך הוזלה נמצא בידיעות: 01.08.1601.12.16

 

הוכיח

הוֹכִיחַ   הראה את האמת, הביא דברים שהראו את האמת

השורש: י.כ.ח

שם הפועל: לְהוֹכִיחַ

שם הפעולה: הוֹכָחָה

 

דוגמאות:

בית המשפט מבקש מהנאשם להוכיח את דבריו.

כדי להוכיח את דבריי אביא שני אנשים שהיו במקום, ראו ושמעו הכול.

זה לא מספיק להגיד לי שאתה אוהב אותי. אתה צריך גם להוכיח זאת במעשים.

לבעיה הזאת במתמטיקה יש שתי הוכחות אפשריות.

 

הערך הוכיח נמצא בידיעות:

 15.08.1618.12.1616.01.1704.02.1801.05.1809.05.1813.06.1828.05.19, 

05.08.19, 10.12.19, 06.02.20, 20.05.20, 20.07.20, 26.10.20, 02.12.20, 20.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 05.04.21, 17.02.22, 02.03.22, 31.05.22, 09.06.22, 30.06.22, 24.07.22, 18.10.23, 21.10.23, 20.11.23, 24.11.23

 

הון

הוֹן – כסף, רכוש

בעל הון – אדם עשיר מאוד

הון אנושי

הון – שלטון: הקשר בין הפוליטיקאים לאנשים עשירים

הַלְבָּנַת הוֹן – פעולה פיננסית הנעשית כדי להפוך 'הון שחור', לכסף 'לבן'. הלבנת הון נחשבת לעבירה פלילית.

 

הערך הון נמצא בידיעות:

 16.01.1722.03.1729.05.1803.12.1820.12.18, 05.09.19, 14.12.21, 16.03.22, 31.07.22

 

 

 

 

 

 

 

 

הוסיף

הוֹסִיף  – נתן עוד, נתן יותר, הגדיל את הכמות, המשיך

השורש: י.ס.ף

שם הפועל: לְהוֹסִיף

שם הפעולה: הוֹסָפָה

עבר בבניין נפעל: נוסף
שמות עצם:

תוֹסֶפֶת – משהו שמוסיפים למשהו אחר. למשל: אורז, צי'פס, סלט הם תוספות לבשר או לדג

תוֹסַף מזון – ויטמינים ומינרלים שבולעים בנוסף לאוכל

מס ערך מּוסָף –  מוסיפים אותו למחיר

תפילת מוּסָף

מוסף – חלק מהעיתון שעוסק בנושא מסוים: מוסף ספורט, מוסף כלכלי, מוסף תרבת

 

פתגם:

כל המוסיף גורע

גוֹרֵעַ – ההפך של מוסיף

המשמעות:

לפעמים כדאי להסתפק במה שיש ולא להוסיף דבר. לפעמים ההוספה מקלקלת.

 

הערך הוסיף נמצא בידיעות:

 31.08.1614.09.1614.09.1631.10.1628.11.1612.12.1617.01.1730.01.17,

 19.04.17

26.04.1730.04.1729.05.1719.06.1701.10.1712.11.1714.11.1730.11.17,

 05.12.1727.12.1714.01.18,

15.01.1818.01.1823.01.1811.03.1825.04.1829.04.1801.05.1801.05.18

14.06.1828.06.1810.10.18,

16.10.1818.10.1805.11.1807.11.1815.11.1819.11.1816.12.1818.12.18

08.01.1904.03.1912.03.1901.05.19

05.06.1924.06.19, 24.07.19, 12.11.19, 24.11.19, 01.12.19, 12.12.19, 03.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 13.07.20, 21.07.20, 29.07.20, 17.09.20, 13.10.20, 21.01.21, 27.01.21, 16.02.21, 20.04.21, 13.05.21, 17.06.21, 29.06.21, 15.07.21, 21.07.21, 28.07.21, 28.07.21, 16.12.21, 19.12.21, 23.12.21, 05.01.22, 16.03.22, 29.03.22, 31.03.22, 30.06.22, 02.11.23, 26.11.23

 

 

 

 

 

 

 

 

הועיל

הוֹעִיל – עזר, הביא תוֹעֶלֶת

השורש: י.ע.ל

שם הפועל: לְהוֹעִיל

שם עצם: תוֹעֶלֶת

שם תואר: יָעִיל – אפקטיבי

דוגמאות:

תודה רבה, המידע שנתת לי הועיל לי מאוד.

בוא ננסה. אם זה לא יועיל – ננסה משהו אחר.

אם זה לא יועיל, זה לא יזיק. אין לנו מה להפסיד.

נתתי להם את האופניים. לי אין בהם תועלת. הם ישתמשו בהם.

 

הערך הועיל נמצא בידיעות: 05.02.1729.03.1714.01.1830.04.19, 03.12.19

 

הופעה

הוֹפָעָה – אֵירוע אומנותי: קונצרט, הצגה, אופרה

השורש: י.פ.ע

שם הפועל: לְהוֹפִיעַ  =  1. להופיע לפני קהל בשירה או נגינה או ריקוד או משחק

                           = 2. להגיע

שם הפעולה: הוֹפָעָה

מוֹפָע – אירוע אומנותי: הצגה, מופע מחול, מופע מוסיקה, מופע אור-קולי

רבים: מוֹפָעִים

דוגמאות:

אתה בא להופעה של ליאונרד כהן?

אלף איש היו בהופעה של הזמר.

יש לו שתי הופעות בערב. הוא מופיע בחיפה ובתל אביב.

הילדים הופיעו בסוף השנה בהצגה להורים.

זה משרד כרטיסים. הם מוכרים כרטיסים למופעים בעיר.

המופע היה מקסים.

וגם: הפגישה התחילה בארבע. היא הופיעה בחמש ואמרה שהיו פקקי תנועה.

 

הערך הופעה נמצא בידיעות: 

11.11.1617.12.1620.12.1612.01.1718.04.1722.04.1723.04.1704.05.17,

 28.06.1704.07.17, 20.07.1720.11.1714.01.1819.01.1822.01.1825.01.1806.02.1811.03.1813.05.1831.05.18

22.06.1802.10.1802.12.18

23.12.1824.01.1929.01.19, 27.06.1901.07.1904.07.19, 31.07.19, 25.09.1907.11.19, 30.01.20, 26.05.20, 09.07.20, 14.03.21, 19.04.21, 28.04.21, 09.08.21, 30.09.21, 24.10.21, 06.06.22, 21.07.22, 15.08.22, 15.08.22, 09.11.23

 

 

הוציא

הוֹצִיא – הֶעֱבִיר החוצה

השורש: י.צ.א

שם הפועל: לְהוֹצִיא

שם הפעולה: הוֹצָאָה

מוציאים דבר מבפנים החוצה

מוציאים כסף

מוציאים לאור ספר, עיתון

הוֹצִיא לפועל – עשה, ביצע  את התכנית

 

הערך הוציא נמצא בידיעות:

 30.11.1606.12.1619.07.1706.09.1716.10.1729.10.17, 30.10.1715.11.1705.02.18,

14.02.1809.05.1804.06.1812.06.1820.11.1820.12.1823.12.1823.12.18

27.12.1819.03.19, 15.05.1922.05.19,

22.05.1928.05.1911.06.1911.06.19,  25.06.19, 29.07.19, 05.09.19, 22.09.19, 29.10.19, 12.11.19, 18.11.19, 24.02.20, 26.02.2005.03.20, 27.05.20, 03.09.20, 09.09.20, 16.03.21, 20.04.21, 27.04.21, 09.06.21, 31.08.21, 26.10.21, 27.01.22, 30.01.22, 10.06.22, 02.08.22, 20.09.22, 08.11.23, 28.11.23

 

 

 

הוקיע

הוֹקִיעַ – גִינָה מישהו על מעשה שעשה, אמר שהוא מתנגד למעשה

השורש: י.ק.ע

שם הפועל: לְהוֹקִיעַ

שם הפעולה: הוֹקָעָה

לְהוֹקִיעַ בפומבי – בפני כולם

מוקיעים אדם על מעשה רע

 

הערך הוקיע נמצא בידיעות: 27.06.17