Browsing Archives

מילים ומושגים

הורה (פועל)

הוֹרָה לימד

           אמר למישהו שהוא חייב לעשות דבר

השורש: י.ר.ה

שם הפועל: לְהוֹרוֹת

שם הפעולה: הוֹרָאָה

עובדי הוראה: מורים וגננות

דוגמאות:

הוא למד את מקצוע ההוראה בסמינר למורים. הוא מורה מצוין.

יש לו תעודת הוראה במתמטיקה. הוא רוצה ללמד מתמטיקה בתיכון.

בכניסה לבריכה יש שלט ועליו הוראות למתרחצים. המתרחצים מתבקשים להִישָמַע להוראות.

צריך לציית להוראות כדי למנוע סכנות.

קניתי מכשיר חדש. אני צריך לקרוא את הוראות השימוש.

אני אופה את העוגה בדיוק לפי הוראות ההכנה שבספר.

משרד החינוך מפרסם הוראות בטיחות לקראת פורים.

המפקד הורה להם לא לצאת לחופשה.

החץ מורה לפנות ימינה.

 

הערך הורה נמצא בידיעות: 14.11.1605.12.16, 11.01.1721.03.1725.05.1729.05.1718.06.17, 28.06.1731.07.17,

14.08.17, 03.09.1711.09.1731.10.1701.11.17, 15.11.1720.11.1720.11.1706.12.1707.12.1715.04.18

30.04.1809.05.1810.05.18, 16.05.1717.05.1821.05.1801.07.1823.10.1812.11.1813.11.1820.12.18,

 08.01.1928.01.1912.02.0911.03.19,

12.03.1905.05.1914.05.1922.05.1916.06.1920.06.19, 25.07.19, 25.07.19, 04.08.19, 01.09.19, 22.10.19, 28.11.19, 01.12.19, 09.02.20, 11.02.20, 23.02.20, 27.02.20, 05.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 14.07.20, 28.07.20, 30.07.20, 30.09.20, 12.10.20, 24.11.20, 25.11.20, 03.12.20, 21.01.21, 10.03.21, 12.04.21, 28.04.21, 12.05.21, 12.05.21, 24.05.21, 25.05.21, 15.06.21, 15.06.21, 01.07.21, 12.07.21, 27.07.21, 28.12.21, 30.01.22, 08.02.22, 13.02.22, 23.02.22, 20.03.22, 18.05.22, 26.05.22, 31.05.22, 13.06.22, 14.06.22, 15.06.22, 16.06.22, 19.06.22, 30.06.22

 

 

 

הורשע

הוּרשַע  – השופט החליט שהוא אשם

השורש: ר.ש.ע

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרשִיעַ

שם הפעולה: הַרשָעָה

 

דוגמאות:

השופט החליט להרשיע נאשם אחד ולזכות את הנאשם השני.

הנאשם הראשון הורשע בקבלת שוחד. הנאשם השני הורשע במתן שוחד.

הוא קיבל את ההרשעה בדמעות.

 

הערך הורשע נמצא בידיעות: 08.09.1606.12.1618.12.1604.01.17, 05.01.1713.07.1730.07.1731.07.17, 06.08.17, 09.08.1728.09.1728.11.17, 30.11.1714.01.1807.03.1820.03.1809.05.1810.01.1927.02.1927.02.1917.06.19, 30.06.20, 22.11.20, 30.12.20, 14.02.21, 02.03.21, 01.07.21, 26.01.22