Browsing Archives

מילים ומושגים

הוקיע

הוֹקִיעַ – גִינָה מישהו על מעשה שעשה, אמר שהוא מתנגד למעשה

השורש: י.ק.ע

שם הפועל: לְהוֹקִיעַ

שם הפעולה: הוֹקָעָה

לְהוֹקִיעַ בפומבי – בפני כולם

מוקיעים אדם על מעשה רע

 

הערך הוקיע נמצא בידיעות: 27.06.17

 

 

 

הוקרה

הוֹקָרָה – תודה והערכה לאדם יקר על מעשה טוב

השורש: י.ק.ר

שם הפועל: לְהוֹקִיר

שם הפעולה: הוֹקָרָה

דוגמאות:

הוא קיבל פרס הוקרה על עבודתו.

כהוקרה על פעילותו הוא נשלח לחופשה בחו"ל.

אני מוקיר ומכבד אותך מאוד.

שלחנו לה זר פרחים וכתבנו: בתודה ובהוקרה מכל העובדים.

 

הערך הוקרה נמצא בידיעות:

 06.11.1619.03.1704.09.1704.03.1811.03.1802.10.1816.10.18, 05.11.19, 26.04.20, 12.05.20, 25.10.20, 27.11.20, 11.01.21, 24.10.21, 21.11.21, 21.12.21, 17.02.22, 20.03.22, 13.06.22, 17.06.22, 14.01.24, 14.02.24, 29.02.24, 09.03.2, 04.04.24