Browsing Archives

מילים ומושגים

הודה

1. הוֹדָה ל…על…  אמר תודה

השורש: י.ד.ה

שם הפועל: לְהוֹדוֹת ל…על…

הווה: מוֹדֶה

שם הפעולה: הוֹדָיָה

מודים מקרב לב, מכל הלב

 

דוגמאות: 

אני מודה לך מכל הלב, מקרב לב, מעומֶק הלב, אני אסיר תודה!

הוֹדֵיתי לה על המתנות והיא הוֹדְתָה לי על העזרה שקיבלה ממני.

אני מודה לך על המכתב. אודה לך אם תשלח את המכתב גם למנהל החברה.

הוֹדוּ לַשֵם כי טוב.

2. הודה ב…אמר: נכון! אני עשיתי!

השורש: י.ד.ה

שם הפועל: להודות ב…

שם הפעולה: הוֹדָאָה

מודים באמת, מודים באשמה

מודים בעובדות

 דוגמאות:

– השופט: אתה מודה באשמה?

– הנאשם: אני לא מודה!

– השופט: אתה מודה בעובדות?

– הנאשם: אני מודה בעובדות.

הוא מודה שהוא שיקר לה.

אתה יודע שאני צודק, אבל אתה לא רוצה להודות בכך.

 

הערך הודה נמצא בידיעות:

 22.09.1626.09.1610.11.1610.11.1627.11.1628.11.1608.01.1722.01.17,

 07.03.17,

18.04.1707.05.1708.05.1725.07.1729.10.1707.12.1711.12.1718.12.17

15.01.1819.01.1824.01.18, 01.02.18, 09.02.1806.03.1807.03.1819.03.1814.05.1807.06.1812.06.1813.06.18,

 14.06.1812.07.18,

14.08.1811.10.1821.10.1808.11.1822.11.1811.12.1817.12.1824.12.18, 10.01.1926.02.19, 13.03.1922.03.19,

02.04.1903.04.1915.05.1927.05.1927.05.1904.06.1917.06.1917.06.19, 22.07.19, 10.09.19, 11.11.19, 24.11.19, 28.11.19, 18.12.19, 31.12.19, 06.01.20, 12.01.2025.01.20, 29.01.20, 09.02.20, 09.02.20, 05.07.20, 17.09.20, 12.01.21, 20.04.21, 02.06.21, 17.06.21, 27.06.21, 07.07.21, 11.07.21, 12.07.21, 11.08.21, 11.08.21, 18.11.21, 19.11.21, 14.12.21, 15.12.21, 17.01.22, 26.01.22, 31.01.22, 20.06.22, 30.06.22, 21.07.22, 02.08.22, 08.08.22, 09.08.22, 21.10.23, 21.10.23, 06.11.23, 13.11.23, 10.12.23, 10.12.23, 11.01.24, 27.01.24, 01.02.24, 14.02.24, 03.03.24, 06.06.24

 

הודות ל…

הוֹדוֹת ל… – בזכות, בגלל

דוגמאות:

אני רוצה לומר לך תודה. הודות לך קיבלתי את התפקיד הזה.

הודות להוריי ששילמו את שכר הלימוד שלי באוניברסיטה, סיימתי את הלימודים בהצלחה.

הכול בזכותכם. הכול הודות לכם!

 

הערך הודות ל… נמצא בידיעות: 30.10.1628.11.16, 19.02.24

 

הודיע

הוֹדִיעַ – מסר ידיעה, סיפר, פּרסֵם

השורש: י.ד.ע

שם הפועל: לְהוֹדִיעַ

שם הפעולה: הוֹדָעָה

הודעה רשמית, הודעה לא רשמית

הודעה חשובה

הודעה מְשַׂמַחַת

הודעה מְצָעֶרֶת

מוֹדָעָה – הודעה כתובה בעיתון, על קיר, או על לוח המודעות

 

הערך הודיע נמצא בידיעות:

 13.11.16, 17.11.16, 24.11.1605.12.16, 05.12.1612.12.1614.12.16, 18.12.16, 11.01.1715.01.1718.01.1723.01.1726.01.1705.02.1707.02.17, 19.03.1721.03.17, 28.03.1705.04.1719.04.17, 07.05.1704.06.1705.06.17, 29.06.1705.07.1706.07.1717.07.17, 20.07.1726.07.1731.07.1704.09.17

28.09.17, 02.10.1719.10.1726.10.1701.11.1705.11.1706.11.1710.11.1713.11.17

20.11.17, 21.11.1726.11.17,

27.11.1728.11.1706.12.17, 07.12.17, 12.12.1713.12.1719.12.1724.12.1702.01.1803.01.18, 09.01.18,

10.01.18, 14.01.18, 14.01.18, 14.01.18, 14.01.1819.01.1822.01.1823.01.1824.01.1825.01.1828.01.18,

06.02.18, 06.02.1808.02.1808.02.1814.02.1820.02.18, 22.02.18, 25.02.1826.02.18, 08.03.1808.03.18,

11.03.18, 27.03.1810.04.1816.04.1824.04.1829.04.1830.04.1807.05.1809.05.18

10.05.18, 10.05.18, 14.05.1816.05.17, 22.05.1822.05.1824.05.1824.05.1830.05.1805.06.1806.06.1807.06.18

07.06.1817.06.18,

24.06.1824.06.1811.07.18, 15.07.18, 29.07.1801.08.1801.08.1806.08.18, 06.08.18, 07.08.1803.09.18, 06.09.18, 08.10.1810.10.1810.10.1817.10.1817.10.1818.10.1818.10.18, 22.10.18, 25.10.1828.10.18,

29.10.18, 30.10.18, 04.11.1808.11.1808.11.18, 08.11.1812.11.1812.11.1815.11.1818.11.1822.11.18, 27.11.18,

29.11.1802.12.18, 03.12.1803.12.1811.12.1817.12.18, 17.12.1818.12.1818.12.18, 20.12.1823.12.1824.12.18,

25.12.1827.12.1830.12.1802.01.1903.01.1909.01.1914.01.1917.01.19, 21.01.1923.01.19, 28.01.1903.02.1903.02.1907.02.1914.02.19, 24.02.1924.02.1925.02.1904.03.1904.03.19

18.03.1925.03.19, 26.03.1902.04.1910.04.1906.05.1906.05.1913.05.1913.05.1914.05.19

16.05.1930.05.1903.06.19,

11.06.19, 13.06.19, 17.06.19, 23.06.1924.06.1924.06.1904.07.1904.07.1922.07.19, 07.08.19, 08.08.19, 08.08.19, 01.09.19, 05.09.19, 11.09.19, 12.09.19, 19.09.19, 22.09.19, 24.09.19, 26.09.19, 26.09.19, 03.10.1928.10.19, 30.10.19, 06.11.19, 07.11.19, 14.11.19, 19.11.19, 20.11.19, 21.11.19, 24.11.19, 26.11.19, 28.11.19, 01.12.19, 15.12.19, 17.12.19, 18.12.19, 06.01.20, 09.01.20, 26.01.20, 29.01.20, 02.02.20, 04.02.19, 06.02.20, 13.02.20, 26.02.20, 27.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 19.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 26.03.20, 30.03.20, 02.04.20, 16.04.20, 05.05.20, 13.05.20, 20.05.20, 26.05.20, 27.05.20, 04.06.20, 08.06.20, 20.06.20, 30.06.20, 14.07.20, 16.07.20, 19.07.20, 21.07.20, 29.07.20, 04.08.20, 05.08.20, 31.08.20, 03.09.20, 03.09.20, 13.09.20, 13.09.20, 30.09.20, 12.10.20, 12.10.20, 13.10.20, 13.10.20, 19.10.20, 20.10.20, 25.10.20, 29.10.20, 03.11.20, 10.11.20, 12.11.20, 19.11.20, 03.12.20, 03.12.20, 06.12.20, 10.12.20, 20.12.20, 24.12.2024.12.20, 05.01.21, 24.01.21, 02.02.21, 04.02.21, 07.02.21, 09.02.21, 10.02.21, 18.02.21, 23.02.21, 23.02.21, 24.02.21, 03.03.2104.03.21, 14.03.21, 18.03.21, 05.04.21, 06.04.21, 08.04.21, 11.04.21, 12.04.21, 27.04.21, 27.04.21, 28.04.21, 29.04.21, 04.05.21, 04.05.21, 05.05.21, 06.05.21, 12.05.21, 18.05.21, 27.05.21, 01.06.21, 03.06.21, 08.06.21, 14.06.21, 17.06.21, 28.06.21, 28.06.21, 01.07.21, 13.07.21, 20.07.21, 20.07.21, 04.08.21, 05.08.21, 11.08.21, 02.09.21, 13.09.21, 29.09.21, 30.09.21, 06.10.21, 12.10.21, 21.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 24.10.21, 26.10.21, 26.10.21, 26.10.21, 15.11.21, 18.11.21, 08.12.21, 09.12.21, 09.12.21, 14.12.21, 15.12.21, 15.12.21, 23.12.21, 30.12.21, 30.12.21, 24.01.22, 26.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 17.02.22, 06.03.22, 09.03.22, 13.03.22, 14.03.22, 23.03.22, 05.04.22, 25.04.22, 09.05.22, 15.05.22, 24.05.22, 16.06.22, 21.06.22, 21.06.22, 22.06.22, 23.06.22, 26.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 30.06.22, 07.07.22, 07.07.22, 19.07.22, 21.07.22, 26.07.22, 28.07.22, 31.07.22, 02.08.22, 09.08.22, 10.08.22, 13.10.23, 14.10.23, 15.10.23, 16.10.23, 18.10.23, 19.10.23, 20.10.23, 20.10.23, 21.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 25.10.23, 07.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 30.11.23, 01.12.23, 01.12.23, 03.12.23, 07.12.23, 20.12.23, 17.01.24, 21.01.24, 21.01.24, 28.01.24, 29.01.24, 01.02.24, 07.02.24, 11.02.24, 03.03.24, 30.04.24

 

 

הודעה לבוחר

הודעה לַבּוֹחר – כל אזרח בעל זכות בחירה מקבל לביתו בדואר הודעה לבוחר.

בהודעה – כתובת הקלפי ומספר הקלפי שבה הוא מצביע.

גם אזרח שלא קיבל הודעה לבוחר יבוא לקלפי ביום הבחירות עם תעודת זהות.

 

הערך הודעה לבוחר נמצא בידיעות: