Browsing Archives

מילים ומושגים

הדברה

הַדבָּרָה  –  הַשמָדָה של חֲרָקִים: זבובים, נמלים, יתושים, ג'וקים

שם הפועל: לְהַדבִּיר

חוֹמֶר הַדבָּרָה הוא רַעַל. 

רק למַדבִּיר עם רישיון מותר להשתמש בחומרי הדברה. חומרי הדברה מסוכנים גם לבני אדם.

 

הערך הדברה נמצא בידיעות: 30.04.19

 

הדוק

הָדוּק – קרוב מאוד, צמוד, קשור חזק

השורש: ה.ד.ק

שם הפועל: לְהַדֵק

שם הפעולה: הִידוּק

קשר הדוק בין אנשים

בגד הדוק לגוף

הידוק קשרים בין מדינות

במכונית ובמטוס אנחנו מהדקים את חגורות הבטיחות

 

הערך הדוק נמצא בידיעות: 21.11.1622.01.1725.07.1729.01.1818.02.18, 24.07.19, 06.01.21, 17.06.21, 28.06.21, 28.11.21, 29.11.21, 15.02.22, 17.11.23, 15.04.24

 

הדיח

הִדִּיחַ – הרחיק מישהו מהתפקיד שלו

השורש: נ.ד.ח

שם הפועל: לְהַדִיחַ

שם הפעולה: הַדָחָה

שם תואר: מוּדָח

 

הערך הדיח נמצא בידיעות: 20.07.1612.06.1712.06.17, 22.06.1703.07.17, 20.08.17, 06.11.1724.11.1728.05.18,

03.06.1813.12.1813.01.1915.01.1911.03.1925.09.19, 19.12.19, 06.02.20, 14.01.21, 10.02.21, 14.02.21, 28.07.21, 06.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדף

הָדַף – דחק, דחף, הרחיק מעליו בעזרת הידיים

השורש: ה.ד.ף

שם הפועל: לַהֲדוֹף

שם הפעולה: הֲדִיפָה

עבר בבניין נפעל: נֶהֱדַף

שם עצם: הֶדֶף – דחיפה, זעזוע

הֶדֶף אֲוויר

הודפים ביקורת, האשמות, ניסיונות להכשיל

בספורט: הודפים כדור ברזל

 

הערך הדף נמצא בידיעות:

 28.02.19, 28.06.22

 

 

 

הדר

הָדָר – יופי, פאר

משפחת ההֲדָרִים, עֲצֵי הָדָר, פֵּירוֹת הדר: תפוז, לימון, אשכולית, קלמנטינה, מנדרינה, פומלה, פומלית, אתרוג

דוגמאות:

פרי הדר מכיל ויטמין c.

פרי הדר – נהדר!

ישראל מייַצֵאת פֵּירות הדר לאירופה.

פתגם:

וְהָדַרְתָ פְּנֵי זקן !

המשמעות: צריך לתת כבוד לאנשים מבוגרים

 

הערך הדר נמצא בידיעות: 25.03.1420.06.1608.10.1609.02.1728.12.1723.10.1817.01.19, 09.02.20, 06.07.21, 15.01.22

 

הדרה

הַדָרָה – מְנִיעָה, שְלִילָה

השורש: נ.ד.ר

שם הפועל: לְהַדִיר

הַדָרַת נשים – יחס לא שיוויוני לנשים, פגיעה בכבוד ובזכויות שלכן

מַדִירִים מישהו מסמכויותיו

הדבר מַדיר שֵינָה מעיניי – הבעיות מדאיגות אותי מפריעות לי לישון

 

הערך הדרה נמצא בידיעות: 09.12.1710.01.1805.08.19, 14.07.21, 27.01.24