Browsing Archives

מילים ומושגים

הדברה

הַדבָּרָה  –  הַשמָדָה של חֲרָקִים: זבובים, נמלים, יתושים, ג'וקים

שם הפועל: לְהַדבִּיר

חוֹמֶר הַדבָּרָה הוא רַעַל. 

רק למַדבִּיר עם רישיון מותר להשתמש בחומרי הדברה. חומרי הדברה מסוכנים גם לבני אדם.

 

הערך הדברה נמצא בידיעות: 30.04.19