Browsing Archives

מילים ומושגים

הגביר

הִגבִּיר – עשה שיהיה חזק יותר

מגבירים את הווליום של הרדיו כדי לשמוע טוב יותר.

מגבירים מאמץ, מגבירים אבטחה במקומות מסוכנים, מגבירים זהירות, מגבירים קצב.

השורש: ג.ב.ר

שם הפועל: לְהַגְבִּיר

שם הפעולה: הַגבָּרָה

 

הערך הגביר נמצא בידיעות: 31.05.1630.01.1728.03.1704.06.17, 06.06.1722.08.1712.09.1716.10.1701.01.18,

29.04.1805.11.1807.11.1816.06.19, 02.06.20, 22.06.20, 25.06.20, 22.12.20, 29.12.20, 17.01.21, 20.01.21, 11.02.21, 03.05.21, 06.06.21, 17.06.21, 08.07.21, 14.07.21, 04.08.21, 26.10.21, 25.11.21, 25.01.22, 28.03.22, 31.03.22, 06.04.22, 27.04.22, 11.05.22, 03.01.24, 14.01.24, 09.03.24, 19.03.24, 02.04.24, 04.04.24

 

הגבלה

הַגבָּלָה – קביעת גבול, המעטה

השורש: ג.ב.ל

שם הפועל: לְהַגבִּיל

דוגמאות:

הדיאטן אמר לי שאני יכול לאכול ירקות בלי הגבלה. אני צריך להגביל את כמות הסוכר שאני אוכל.

לילד הזה אין גבולות. ההורים חייבים לשים לו גבולות. בשלב הראשון צריך להגביל את מספר השעות שבהן הוא יושב מול המחשב.

בגלל העָרָפֶל יש הגבלות ראות. קשה לראות אפילו מטר קדימה. סעו לאט ובזהירות! 

 

הערך הגבלה נמצא בידיעות: 

05.07.1714.08.1725.09.1702.10.1722.05.1808.08.1818.10.1802.11.1820.12.18,

23.12.1801.01.1923.01.1909.04.1921.05.1922.05.1916.07.19, 22.07.19, 25.07.19, 06.11.19, 14.11.19, 08.01.20, 09.02.20, 17.03.20, 25.03.20, 02.04.20, 05.05.20, 05.05.20, 07.05.20, 18.06.20, 28.06.20, 30.06.20, 06.07.20, 06.07.20, 06.07.20, 07.07.20, 13.07.20, 23.07.20, 13.09.20, 15.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 22.11.20, 07.12.20, 07.12.20, 22.12.20, 24.12.20, 27.12.20, 30.12.20, 06.01.21, 19.01.21, 16.02.21, 16.02.21, 22.02.21, 24.02.21, 01.03.21, 24.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 27.04.21, 29.04.21, 02.05.21, 11.05.21, 24.05.21, 01.06.21, 01.06.21, 28.06.21, 04.08.21, 10.08.21, 12.08.21, 31.08.21, 10.11.21, 15.11.21, 22.11.21, 23.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 24.01.22, 02.02.22, 14.03.22, 24.04.22, 18.05.22, 26.06.22, 04.07.22, 28.07.22, 29.07.22, 31.07.22, 04.08.22, 08.08.22, 19.11.23, 06.12.23, 11.03.24, 13.04.24, 11.07.24

 

הגדרה

הַגְדָרָה – תיאור קצר ומדויק של משהו, הסבר קצר על משהו. במילון יש הגדרות של מילים.

השורש: ג.ד.ר

שם הפועל: הִגְדִיר

שם הפעולה: הַגְדָרָה

עבר בבניין הופעל: הוּגְדַר

 

הערך הגדרה נמצא בידיעות:  

06.06.17, 15.08.1715.10.1724.10.1719.11.1721.11.1720.12.1722.01.1814.02.18,

15.04.1829.04.1822.05.1822.06.1819.07.1819.05.1931.05.1901.07.1901.07.19, 05.08.19, 06.10.19, 20.11.19, 12.12.19, 24.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 15.04.20, 26.07.20, 05.08.20, 09.02.21, 17.06.21, 13.07.21, 01.08.21, 09.08.21, 17.11.21, 27.05.22, 25.07.22, 22.10.23, 27.10.23, 10.01.24, 21.01.24, 01.02.24, 07.02.24, 12.02.24, 15.02.24, 01.03.24, 11.03.24, 02.05.24, 20.06.24, 23.06.24

 

הגזים

הִגזִים עשה יותר מדי 

השורש: ג.ז.ם

שם הפועל: לְהַגזִים

שם הפעולה: הַגזָמָה 

שם התואר: מּוגזָם 

דוגמאות:

המספר שאמרת מוגזם. לא היו שם אלף איש. היו אולי חמש מאות.

אישה לבעלה: אל תאכל כל כך הרבה. אתה מגזים!

הוא עושה כל דבר בצורה מוגזמת. הוא לא יודע לעשות את הדברים במידה הנכונה.

– היא: ליום ההולדת אני רוצה טיול מסביב לעולם.

– הוא: את לא חושבת שאת מגזימה?

 

הערך הגזים נמצא בידיעות: 07.09.1404.02.18

הגיב

הֵגִיב – אמר או עשה משהו אחרי דברים או מעשה של מישהו אחר

תְגוּבָה – ריאקציה, Comment

תְגוּבִית באינטרנט: טוֹקבּק Talk Back

 

דוגמאות:

אני מֵגִיב רע לאנטיביוטיקה.

הוא ביקש שהיא תבוא אתו למסיבה. היא הגיבה בשמחה.

העיתונאי שאל את השר שאלה בנושא ביטחוני. השר בחר לא להגיב וענה: אין תגובה!

הם עזבו את הפגישה בכעס בִּתגובה לדברי המנהל.

חלק מהתגובות שלנו הן תגובות ספונטניות, לא רְצוֹנִיוֹת.

באינטרנט אנשים כותבים תגובות לדברים שכותבים אחרים. רק חלק מהתגוביות חכמות. חלק מהן מלאות רוע.

 

הערך הגיב נמצא בידיעות: 31.05.1614.08.1630.10.16, 08.12.1627.03.1726.10.17, 05.11.1706.11.1714.11.17,

27.11.17, 04.02.1808.02.18, 14.02.1819.02.1829.05.1817.06.1826.06.1814.08.1827.02.1906.05.1914.07.19 31.10.19, 12.11.19, 10.12.19, 10.12.19, 22.12.19, 11.06.20, 03.09.20, 12.11.20, 12.01.21, 02.03.21, 06.10.21, 08.11.21, 20.01.22, 14.02.22, 14.02.22, 02.03.22, 06.04.22, 27.12.23, 03.01.24, 04.02.24, 11.02.24, 12.02.24, 19.04.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגיש

הִגִיש – נתן, מסר

השורש: נ.ג.ש

שם הפועל: לְהַגִיש

שם עצם: מַגָש

מַגישים אוכל, מַגישים אוכל במסעדה

מַגישים עזרה

מַגישים בקשה / תוכנית / מועמדות לתפקיד / לפרס

מַגישים בקשה לוועדה / להלוואה / למלגה / לאישור

מַגישים תלונה למשטרה

מַגישים ערעור לבית המשפט

 

 

הערך הגיש נמצא בידיעות:

 29.10.1713.11.1728.11.1724.12.1714.01.1818.02.18, 13.03.1807.05.1824.05.18, 24.05.1828.05.1804.06.18, 05.06.1814.06.1819.06.1824.06.1809.07.1812.11.1827.12.1803.01.19

16.01.19,

17.01.1903.02.1914.02.1921.02.1921.02.1924.02.1928.02.1907.05.19

22.05.1917.06.1624.06.1925.06.19,

25.07.19, 04.08.19, 30.10.19, 08.12.1, 19.01.20, 28.01.20, 29.01.20, 20.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 07.05.20, 30.06.20, 14.07.20, 31.08.20, 13.09.20, 19.11.20, 01.12.20, 22.12.20, 07.01.21, 31.01.21, 11.02.21, 02.03.21, 20.04.21, 20.05.21, 15.07.21, 29.09.21, 12.10.21, 21.10.21, 14.11.21, 16.11.21, 23.11.21, 06.12.21, 11.01.22, 13.01.22, 20.01.22, 02.02.22, 07.02.22, 13.07.22, 16.11.23, 30.11.23, 11.01.24, 28.01.24, 21.02.24, 23.02.24, 29.02.24, 04.03.24, 05.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 29.05.24, 17.06.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגן

הֵגֵן על –  שמר על 

שם הפועל: לְהָגֵן על לשמור על משהו מפני משהו, לשמור מפני סכנה

שם הפעולה: הֲגָנָה

שם הפועל בבניין התפעל: הִתגוֹנֵן

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתגוֹנְנוּת

שם תואר בבניין הופעל: מוּגָן

שם עצם: מָגֵן – אמצעי הנועד להגנה

 

דוגמאות:

צבא ההגנה לישראל מֵגֵן על תושבי ישראל.

לפני שיוצאים לשמש מורחים קרם הֲגָנָה. הקרם מגן על העור מפני השמש.

פיקוד העורף עורך תרגילי התגוננות כדי להכין את האוכלוסייה למלחמה.

בבית המשפט: הסנגור מֵגֵן על הנאשם.

 

הערך הגן נמצא בידיעות: 

14.09.1618.09.1620.09.1605.12.16, 05.12.1612.12.1622.01.1731.01.1707.02.1714.02.1730.04.1703.07.1717.10.17

09.12.1704.02.1811.02.18,

16.02.1819.02.1826.02.1808.03.1823.04.1830.04.18, 22.05.1820.12.18, 23.12.1809.01.1925.02.1912.03.19,

 25.06.19, 22.07.19, 29.07.19, 05.09.19, 20.11.19, 27.11.19, 10.12.19, 09.02.20, 12.03.20, 19.03.20, 16.06.20, 26.07.20, 07.01.21, 03.03.21, 18.05.21, 20.05.21, 28.06.21, 20.07.21, 21.07.21, 21.07.21, 28.07.21, 09.08.21, 27.10.21, 03.11.21, 17.11.21, 06.12.21, 09.12.21, 17.12.21, 27.01.22, 08.02.22, 08.02.22, 17.02.22, 23.02.22, 20.03.22, 21.03.22, 01.05.22, 28.06.22, 05.07.22, 06.07.22, 14.07.22, 20.07.22, 02.08.22, 08.08.22, 19.10.23, 19.10.23, 23.10.23, 26.10.23, 27.10.23, 01.11.23, 05.11.23, 13.11.23, 14.11.23, 20.11.23, 05.12.23, 07.12.23, 07.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 25.12.23, 03.01.24, 24.01.24, 07.02.24, 13.02.24, 14.02.24, 27.02.24, 11.03.24, 13.03.24, 20.03.24, 11.04.24, 14.04.24, 14.04.24, 18.04.24, 22.05.24, 23.05.24, 10.06.24, 26.06.24, 27.06.24, 10.07.24

 

 

 

הגנה

הֲגָנָהשמירה

שם הפועל: לְהָגֵן על – לשמור על משהו מפני משהו, לשמור מפני סכנה

הֵגֵן על –  שמר על 

שם הפעולה: הֲגָנָה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתגוֹנֵן

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתגוֹנְנוּת

שם תואר בבניין הופעל: מוּגָן

בבית המשפט – הסנגור מֵגֵן על הנאשם. הסנגוריה – הַהֲגָנָה

דוגמאות:

צבא ההגנה לישראל מֵגֵן על תושבי ישראל.

לפני שיוצאים לשמש מורחים קרם הֲגָנָה. הקרם מגן על העור מפני השמש. 

השופט במשפט לא קיבל את טענות ההגנה. הוא קיבל את טענות התביעה והרשיע את הנאשם.

 

הערך הגנה נמצא בידיעות: 05.01.1726.01.1716.08.1729.10.1707.03.18, 29.05.18, 03.10.1826.12.18, 12.09.19, 01.04.20, 06.07.20, 05.07.21, 19.01.22, 08.01.24, 08.01.24, 11.01.24, 15.04.24, 15.04.24

 

הגשים

הִגְשִים – הפך דבר מחלום למציאות

השורש: ג.ש.ם

שם הפועל: לְהַגְשִים

שם הפעולה: הַגְשָמָה

מגשימים חלום

מגשימים רעיון

מגשימים אידאל

מגשימים תכנית

 

הערך הגשים נמצא בידיעות: 10.11.1620.12.1613.02.1729.10.1714.01.1819.03.1816.12.1803.04.19, 06.02.21, 28.07.21, 25.10.21, 11.11.21, 30.11.21