Browsing Archives

מילים ומושגים

דאג

דָאַג – חשב שיקרה משהו רע

וגם: היה אחראי לעשות משהו

השורש: ד.א.ג

שם הפועל: לִדאוֹג

שם עצם: דְאָגָה

הפועל בבניין הפעיל: הִדאִיג

שם תואר: מַדאִיג

הפועל בבניין הופעל: מוּדאָג

 

דוגמאות:

אמהות דואגות תמיד.

אל תדאג! יהיה בסדר!

– המורה: מי דואג להביא לטיול מפה?

– דני: אני! לאבא שלי יש!

 

הערך דאג נמצא בידיעות: 22.09.1608.12.1617.01.1729.01.1714.02.1707.03.1720.07.1702.10.1709.12.17,

08.03.1828.03.1809.05.1807.06.1803.07.1826.07.1813.03.19

 

 

דגש

דָגֵש – שמים דגש על דבר חשוב שרוצים להבליט

בדקדוק: נקודה בתוך אות. למשל: בּית, כּיתה

השורש: ד.ג.ש

רבים: דְגֵשִים

שם הפועל: לְהַדגִיש – לומר מה חשוב

שם הפעולה: הַדגָשָה

דוגמאות:

המורה שמה דגש על שיעורי הבית.

חשוב להדגיש כי הוא עשה את העבודה בהתנדבות.

הוא הדגיש בצבע צהוב את המשפטים החשובים בטקסט. 

 

הערך דגש נמצא בידיעות: 18.12.1623.01.1728.03.1730.08.1716.10.1729.10.1710.11.1714.01.1818.01.18,

25.02.1819.06.1815.07.1816.12.1805.02.19

 

דובדבן

דוּבְדְבָן פרי קטן אדום בטען חמוץ- מתוק, עושים ממנו יין, Cherry

יְחִידַת 'דובדבן': יחידת קומנדו של צה"ל, הפועלת בשטחי יהודה ושומרון

צ'כוב כתב את המחזה: גן הדוּבְדְבָנִים

ביטוי:

הדובדבן שבקַצֶפֶת – הדבר הטוב והמתוק ביותר

 

הערך דובדבן נמצא בידיעות: 27.05.18

 

 

 

דובר

דוֹבֵר – אדם שתפקידו לדבר בשם אדם או ארגון,  SPOKESPERSON

דובר צה"ל, דובר המשטרה, דובר השר, דובר המשרד

 

הערך דובר נמצא בידיעות: 15.01.17, 24.01.1715.02.1727.08.17, 06.11.1711.02.1826.03.18, 09.04.18, 16.04.18,

07.05.18, 10.05.1810.05.1803.06.1803.06.1819.06.1821.06.18, 15.07.1817.12.18, 10.01.19, 14.01.1914.01.19,

28.02.19