Browsing Archives

מילים ומושגים

דפוס

דְפוּס – צורה של כתיבת אותיות, וגם: תבנית, פורמט

רבים: דְפוּסִים

השורש: ד.פ.ס

מדפיסים במכונת כתיבה

מדפיסים עיתונים וספרים בבית דפוס

אותיות דפוס

בית דפוס

מַדְפֶּסֶת

וגם: דְפוס חֲשיבה

דְפוס התנהגות

דְפוס פעילות

 

הערך דפוס נמצא בידיעות:

 08.02.20, 06.07.20, 28.10.21, 01.06.22, 10.06.22, 29.07.22, 15.06.24

 

 

 

 

דפק

דָפַק – הִקִיש על משהו באצבע או בפטיש

השורש: ד.פ.ק

שם הפועל: לדפוק

שם הפעולה: דְפִיקָה

דופקים על דלת כשרוצים להיכנס לחדר או לבית.

כשמדברים בישראל על "הדפיקה בדלת" כולם יודעים שזו הדפיקה של נציגי צה"ל שבאים להודיע למשפחה שקרה אסון לחייל שלה

בסלנג:

דופקים על השולחן של הפקיד כשרוצים לקבל משהו

דופקים מישהו – 'מסדרים' אותו, עושים משהו שגורם לו נזק וכעס.

 

הערך דפק נמצא בידיעות: 22.06.16