Browsing Archives

מילים ומושגים

דן

דָן  בּ… דָן על… – דיבר עם מישהו בנושא חשוב כלשהו

שם הפועל בבניין קל: לָדוּן בּ… על…

עבר: דן

הווה: דן

עתיד: יָדוּן

שם פעולה: דִיוּן

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִידָיֵין

שם הפעולה בבניין נפעל: הִידָיְינוּת

דוגמאות:

ראש הממשלה דן עם שר הביטחון בנושא ביטחוני חשוב.

הדִיוּן בנושא זה יתקיים בשבוע הבא.

לפועל משמעות נוספת:

דָן – שָפַט, שוֹפֵט

דִין – משפט

נִידוֹן – דנו אותו בבית המשפט

דוגמאות:

בית המשפט דן אותו לחמש שנים בכלא. הדיון בבית המשפט נמשך שעתיים.

העובדים פנו לבית הדין לעבודה.

המשטרה החליטה להעמיד אותו לדין.

הוא נידון לעשר שנות מאסר.

הנידון למוות ביקש לראות את ילדיו.

פתגם:

אל תָדוּן את חברך עד שתגיע לִמקומו.

הֱווֵא דן כל אדם לכף זכות.

 

הערך דן נמצא בידיעות:

20.06.16, 26.06.16, 20.07.16, 27.07.1614.08.1613.10.1603.11.1606.01.1723.01.1701.02.1705.02.1708.02.17, 07.03.1709.03.1705.04.1720.04.1724.04.1725.05.1729.05.1726.06.1726.06.17, 12.07.1731.07.1707.08.1729.08.1704.09.1729.10.1710.11.1730.11.17, 12.12.17, 27.12.1727.12.17,

28.12.1731.12.17, 11.01.18, 14.01.1814.01.1829.01.1830.01.1831.01.1831.01.1801.02.1826.02.18,

13.03.1810.04.1815.04.18, 06.05.1807.05.1828.05.18, 29.05.1831.05.1804.06.18, 11.06.1814.06.18,

19.07.1802.08.1814.08.1804.10.18 15.10.1821.10.1806.11.1808.11.1820.12.1803.01.1909.01.1924.02.19,

28.02.1906.03.1919.03.1925.06.1909.07.19, 30.07.19, 01.08.19, 08.09.19, 06.11.19, 20.11.19, 19.12.19, 06.01.20,  13.01.2014.01.20, 19.01.20, 13.01.20, 20.01.20, 26.01.20, 28.01.20, 19.02.20, 21.02.20, 26.02.20, 24.03.20, 16.04.20, 11.05.20, 20.05.20, 21.05.20, 08.06.20, 15.06.20, 23.06.20, 03.09.20, 08.09.20, 10.09.20, 22.09.20, 24.09.20, 24.09.20, 12.10.20, 27.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 12.11.20, 18.11.20, 22.11.20, 24.11.20, 24.11.20, 07.12.20, 30.12.20, 07.01.21, 07.01.21, 10.01.21, 14.01.21, 02.02.21, 09.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 03.03.21, 29.04.21, 02.05.21, 10.05.21, 18.05.21, 01.06.21, 17.06.21, 27.06.21, 20.07.21, 27.07.21, 05.08.21, 08.08.21, 11.08.21, 01.09.21, 02.09.21, 14.09.21, 13.10.21, 20.10.21, 28.10.21, 31.10.21, 04.11.21, 11.11.21, 17.11.21, 18.11.21, 13.12.21, 05.01.22, 06.01.22, 11.01.22, 20.01.22, 25.01.22, 27.01.22, 30.01.22, 03.02.22, 15.02.22, 22.02.22, 31.03.22, 04.04.22, 07.06.22, 08.06.22, 09.06.22, 28.07.22, 10.08.22, 16.11.23, 21.11.23, 29.11.23, 29.11.23, 10.12.23, 20.12.23, 27.12.23, 08.01.24, 11.01.24, 25.01.24, 07.02.24, 11.02.24, 15.02.24, 23.02.24, 18.03.24, 19.03.24, 10.06.24, 16.06.24, 17.06.24, 10.07.24