Browsing Archives

מילים ומושגים

דחה

דָחָה – לא הסכים לקבל, החליט לעשות את הדבר בזמן מאוחר יותר

השורש: ד.ח.ה

שם הפועל: לִדחוֹת

שם הפעולה: דְחִייָה

 לפועל יש שתי משמעויות:

1. לא להסכים, לא להסכים לקבל.

    לדוגמה: מדינות ערב דחו את הצעת האו"ם.

                המנהל דחה את הבקשה שלי לקבל תוספת שכר.

                הגוף של החולה דחה את הלב שהשתילו בו.

2. לעשות משהו אחר כך.

    לדוגמה: הוא דוחה הכול לרגע האחרון.

                הילד דוחה את השיעורים למחר.

                דחינו את הטיול מהיום לשבוע הבא בגלל הגשם.

                שילמתי לו בשיק דָחוּי לחודש הבא.

 

הערך דחה נמצא בידיעות:

10.07.16, 07.08.1626.09.1605.01.1721.03.1728.03.1724.04.1726.04.1727.04.17,

31.07.1706.08.1709.08.17, 14.08.1710.11.1715.11.17, 20.11.1728.11.1719.12.17, 02.01.18, 15.01.18,

18.02.1822.02.1815.04.1828.05.18, 11.12.18, 16.01.19, 17.01.1903.02.19, 21.02.1925.02.1927.02.1904.03.1914.03.1917.03.1908.04.19, 12.05.1903.06.1911.06.1917.06.1923.06.19,

24.06.1925.06.19, 04.09.19, 04.09.19, 05.09.19, 09.09.19, 25.09.19, 30.10.19, 06.11.19, 02.02.20, 12.02.20, 11.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 07.05.20, 11.05.20, 20.05.20, 21.05.20, 28.05.20, 09.06.20, 11.06.20, 28.06.20, 09.07.20, 26.07.20, 05.11.20, 17.12.20, 07.01.21, 12.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 20.04.21, 25.04.21, 28.04.21, 29.04.21, 02.03.21, 10.05.21, 24.05.21, 24.06.21, 22.07.21, 07.10.21, 13.12.21, 11.01.22, 17.01.22, 24.01.22, 02.02.22, 03.02.22, 14.02.22, 17.05.22, 07.06.22, 29.06.22, 04.07.22, 02.08.22, 11.08.22, 17.10.23, 19.10.23, 24.10.23, 31.10.23, 16.11.23, 23.11.23, 20.12.23, 20.12.23, 01.01.24, 14.01.24, 24.01.24, 06.02.24, 19.02.24, 26.02.24, 06.03.24, 18.03.24, 28.03.24, 04.04.24, 09.05.24, 18.07.24