Browsing Archives

מילים ומושגים

דגל

דֶגֶל –  Flag

רבים: דגלים

סמיכות: דִגְלֵי –

דגל ישראל, דגל הלאום

מְנִיפִים דגל

ביום הזיכרון מורידים את הדגל לחֲצי התורן.

 

הערך דגל נמצא בידיעות: 

07.05.1915.05.1919.05.1902.06.1903.06.19, 10.12.19, 06.08.20, 11.10.20, 14.01.21, 02.03.21, 04.07.21, 15.07.21, 22.07.21, 09.08.21, 17.02.22, 23.05.22, 25.05.22, 13.07.22, 03.08.22, 02.11.23, 16.12.23, 17.12.23 11.03.24, 14.04.24, 09.05.24 05.06.24, 06.06.24

 

דגש

דָגֵש – שמים דגש על דבר חשוב שרוצים להבליט

בדקדוק: נקודה בתוך אות. למשל: בּית, כּיתה

השורש: ד.ג.ש

רבים: דְגֵשִים

שם הפועל: לְהַדגִיש – לומר מה חשוב

שם הפעולה: הַדגָשָה

דוגמאות:

המורה שמה דגש על שיעורי הבית.

חשוב להדגיש כי הוא עשה את העבודה בהתנדבות.

הוא הדגיש בצבע צהוב את המשפטים החשובים בטקסט. 

 

הערך דגש נמצא בידיעות: 

18.12.1623.01.1728.03.1730.08.1716.10.1729.10.1710.11.1714.01.18,

 18.01.18,

25.02.1819.06.1815.07.1816.12.1805.02.1930.04.1916.06.1923.06.19, 29.07.1905.08.19, 17.09.19, 12.05.20, 30.07.20, 19.10.20, 13.12.20, 09.02.21, 11.02.21, 23.02.21, 18.04.21, 20.04.21, 06.06.21, 17.06.21, 11.07.21, 20.07.21, 11.10.21, 19.10.21, 20.10.21, 15.12.21, 29.12.21, 06.01.22, 20.01.22, 21.02.22, 28.03.22, 29.03.22, 03.04.22, 03.04.22, 04.04.22, 24.04.22, 25.04.22, 22.05.22, 10.06.22, 20.06.22, 03.07.22, 28.07.22, 09.08.22, 10.08.22, 23.10.23, 02.11.23, 08.11.23, 09.11.23, 13.11.23, 23.11.23, 17.12.23, 07.01.24, 25.01.24, 21.02.24, 21.02.24, 02.06.24