Browsing Archives

מילים ומושגים

גדה

גָדָה – שפת הנהר. לנהר יש שתי גָדוֹת

הגָדָה המערבית – האזורים שממערב לנהר הירדן

עלה על גְדוֹתָיו – היו בו יותר מדי מים והם הציפו את האזור שמסביב לנהר.

לפעמים גם הלב עולה על גדותיו מרוב שמחה והתרגשות.

 

הערך גדה נמצא בידיעות:  09.01.20

 

 

גדל

גָדַל – היה קטן ועכשיו הוא גדול

השרש: ג.ד.ל

שם הפועל: לִגְדוֹל

שם הפעולה: גְדִילָה

שם הפועל בבניין פיעל: לְגַדֵל

שם הפעולה בבניין פיעל: גִידוּל

מגדלים ילדים, בעלי חיים, צמחים

גידולים חקלאיים, גידולי שדה

ברפואה: גידול – Tumor יש גידול שָפִיר (בסדר, לא סרטני) וגידול מַמְאִיר – גידול סַרְטָנִי

 

הערך גדל נמצא בידיעות: 04.02.1815.05.1816.05.19, 10.10.19

 

 

 

גדר

גָדֵר (נ) – מחיצה עשויה עץ, לבנים, רשת ותוחמת שטח

רבים: גְדֵרוֹת

סמיכות: גֶדֶר-, גִדְרוֹת-

גֶדֶר ביטחון, גֶדֶר תַיִל

גֶדֶר המַעֲרֶכֶת – גדר הגבול

השורש: ג.ד.ר

שם הפועל: לְגַדֵר

מְגַדְרִים שטח

 

הערך גדר נמצא בידיעות: 03.06.1829.07.1815.11.1828.03.19, 14.11.19, 29.07.20

 

 

 

גוף

גוּף עצם, דבר

         החלק הפנימי, בתוך

רבים: גוּפִים     

גוף האדם, גוף בעל החיים

שם תואר: גופני – פיזי

פעילות גופנית – פעילות פיזית, ספורט

גוף ציבורי – מוסד

גוף הנדסי – פירמידה, קונוס, כדור

גוף בדקדוק: אני, אתה, את… 

   

גוּפָה – גוף מת

רבים: גוּפוֹת

 

דוגמאות:

יש לה גוף יפה! היא יכולה להיות דוגמנית!

כשאני חולה. כל הגוף כואב לי.

הוא כתב את הספר בגוף ראשון.

בכינוס השתתפו גופים רבים: ממשלתיים ופרטיים.

ההערה כתובה בגוף הטקסט.

דַבֵּר לגוּפוֹ של עניין ולא מסביב לנושא!

למדנו את העניין לְגוּפו – מההתחלה ועד הסוף.

הוא דואג לבריאות ועושה פעילות גופנית כל יום.

פתגם:

נפש בריאה בגוף בריא

 

הערך גוף נמצא בידיעות: 14.09.162.11.1610.11.1613.02.1702.04.1709.11.1731.05.1818.07.1812.12.1819.05.19, 25.07.19, 29.07.19, 12.03.20, 05.05.20

גורל

גוֹרָל  –   מַזָל

גוֹרָלִי  –  פָטָלִי

דוגמאות:

הכול ביד הגורל.

יש גורל טוב ויש גורל רע.

הגורל הטוב הפגיש אותנו.

אם לא נצליח להחליט מי משנינו נוסע לטיול – נַפִּיל גורל.

אנשים רבים אוהבים להשתתף בהגרלת הפיס, הלוטו, הטוטו. הם מקווים לִזכּוֹת בהַגרָלָה.

בעיתון מפרסמים את המספרים שֶעָלוּ בגורל בהגרלה.

בלשון הדיבור:

האישה לבעלה: איפה הִגרַלתִי אותך?…

הערך גורל נמצא בידיעות: 27.06.1618.12.16 14.01.18, 11.12.19, 16.01.20, 17.03.20

 

 

 

 

 

 

גוש

גוּש – חתיכה של חומר, קבוצה של דברים מחוברים יחד

קבוצת סיעות בכנסת שיש להן אידיאולוגיה דומה. למשל: גוש הימין, גוש השמאל, גוש המרכז

דוגמאות:

צריך לערבב את החומרים לבצק עד שלא יהיו גושים.

הכירורג בדק אותה וגילה גוש בשד.

הם גרים באחד הישובים בגוש עציון.

 

הערך גוש נמצא בידיעות: 05.03.18, 24.03.20

 

גזל

גָזַל – לקח בכוח משהו שלא שייך לו

השורש: ג.ז.ל

שם הפועל: לִגזוֹל

שם הפעולה: גְזֵלָה

דוגמאות:

הוא היה חולה מאוד כשהיה ילד והיה מאושפז במשך חודשים בבתי חולים. המחלה גזלה ממנו את הילדות.

אני אופה רק עוגות פשוטות שאפשר להכין בחמש דקות. רק כאלה שלא גוזלות זמן רב.

סליחה, אפשר לגזול כמה דקות מזמנך? יש לי כמה שאלות…

30 שקלים לכוס קפה? זו גזֵלָה לאור היום!

 

הערך גזל נמצא בידיעות: 14.03.19

 

גזם

גָזַם – חתך עלים וענפים מצמח כדי שיחדש את הצמיחה

השורש: ג.ז.ם

שם הפועל: לִגְזוֹם

שם עצם: גֶזֶם – כל העלים והענפים שנגזמו מהצמחים

בכל יישוב מודיעים לתושבים באיזה יום מפנים את הגֶזֶם בכל רחוב. אסור להוציא גזם לרחוב ביום אחר.

 

 

הערך גזם נמצא בידיעות: 04.01.18