Browsing Archives

מילים ומושגים

גרר

גָרַר – משך אחריו דבר

השורש: ג.ר.ר

שם הפועל: לִגְרוֹר

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיגָרֵר

אזור גְרִירָה – אזור שאסור לחנות בו. גוררים מכוניות שחונות בו

גְרָר – כלי רכב שגורר מכוניות אחרות

 

דוגמאות:

גוררים מכונית שחונה במקום אסור.

כשהמכונית מתקלקלת באמצע הדרך מזמינים גְרָר כדי שיגרור אותה למוסך.

ילד חלש נִגְרָר אחרי החברים שלו ומתנהג כמוהם.

 

הערך גרר נמצא בידיעות: 30.05.1905.12.19, 29.11.20, 10.12.23, 03.04.24