Browsing Archives

מילים ומושגים

גמילה

גְמִילָה  – הפסקה

שורש: ג.מ.ל

שם הפועל: לִגמוֹל

פעלים נוספים: לְהִיגָמֵל

 דוגמאות:

אנשים רבים רוצים לְהִיגָמֵל מֵעִישון.

נַרקוֹמנים מקבלים טיפול בְּמֶרכְּזֵי גְמִילָה מִסַמִים.

הגננת מַמלִיצָה לִגמוֹל את התינוק מִחִיתוּלִים בַּקַיִץ.

ההורים רוצים לגמול את בת השלוש מֵהַמוֹצֵץ, אך קשה לה לְהִיגָמֵל.

בהקשר אחר:

לִגמוֹל – לְשַלֵם או לְהַעֲנִיש על מַעֲשֶׂה. לעשות מעשה טוב למישהו שֶלֹא עַל

מְנַת (לא כדי) לקבל תמורה (משהו בִּמקוֹם).

דוגמה:

עובדים מקבלים גְמוּלִים על הִשתַלמוּת.

לְעוֹלָם לא אוּכַל לִגמוֹל לָאִיש שֶהִצִיל אֶת חַיַי.

אחת המצוות החשובות ביהדות היא: גְמִילוּת חֲסָדִים (מעשים טובים).

ועוד:

כשאדם היה בסכַּנַת חַיִים ונִיצַל, הוא מברך ברכת "הגומל".

 

הערך גמילה נמצא בידיעות: 31.05.1604.06.1829.10.1829.05.19, 11.02.21

 

גמל

גָמַל

שילם או העניש על מעשה

עשה טובה שלא על מנת לקבל תְמורה

שִחרר מהתמכרות, שחרר תינוק מחיתולים או ממוצץ…

גְמוּל – שָׂכר או עונש; תוספת מיוחדת על המשכורת בגלל תוספת מאמץ או התמחות ואחריות

רבים: גְמוּלִים

תַגְמוּל – כסף שמקבל מהמדינה מי שזכאי

גִמְלָה – משכורת – פנסיה שמקבל הגמלאי (פנסיונר)

רבים: גִמְלָאוֹת

גִמלאי – פנסיונר

ברכת הגומל

גמול השתלמות

קופת גמל

 

הערך גמל נמצא בידיעות: 07.11.23, 12.11.23, 14.01.24, 20.03.24