Browsing Archives

מילים ומושגים

גל

גַל – 'תנועה' של מים על פני הים, זֶרֶם, תופעה חולפת

וגם: עֲרֵמָה של חֲפָצִים או אֲבָנִים או אַשפָּה

רבים: גַלִים

גלים בים

גלי קול

גלי רדיו: הגל הקל, גלי צה"ל

גל קור

גל חום

גלי עֲלִייָה לישראל

גל שְרֵפות

גל אבנים

גל אשפה

 

הערך גל נמצא בידיעות:

24.11.16, 24.11.1628.11.1628.11.1605.01.17, 08.01.1706.06.17, 03.07.1714.07.17, 16.07.1709.08.17, 26.06.1830.07.1831.01.1922.05.1922.05.19, 30.06.19, 05.11.19, 29.07.20, 29.07.20, 06.09.20, 27.10.20, 01.09.21, 28.12.21, 18.01.22, 27.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 31.03.22, 03.05.22, 09.06.22, 15.11.23, 01.02.24

 

 

 

 

 

 

 

 

גלגל

גַלְגַל – גוף עגול ושטוח המסוגל להסתובב על צירו

רבים: גַלְגַלִים

השורש: ג.ל.ג.ל

שם הפועל בבניין פיעל: לְגַלְגֵל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְגַלְגֵל

גלגל המַזָלוֹתZodiac

גַלְגַל הַצָלָה – גלגל להחזיק בו כדי לצוף על פני המים בשעת סכנה או ללימוד שחייה

 

הערך גלגל נמצא בידיעות: 23.01.24, 05.04.24

 

 

גלוי

גָלוי – כולם רואים ויודעים אותו

ההפך: חסוי, מוסתר, נסתר, מכוסה

רַב הנִסתָר על הגָלוּי – יש יותר דברים שלא רואים ולא יודעים ממה שכן רואים וכן יודעים

בְּרֵיש גָלֵי – מארמית: בראש גלוי. המשמעות: כשכולם רואים ויודעים

דוגמאות:

זהו סוד גלוי. כולם יודעים אותו.

האינטרס שלו ברור וגלוי.

אני מדבר אלייך בצורה גלויה ולא מסתיר דבר.

אוֹמַר לך גְלוּיוֹת: אין מה לדבר על חתונה.

 

הערך גלוי נמצא בידיעות: 29.10.17, 26.03.20, 03.01.21, 09.02.21, 22.03.21, 04.10.21, 02.11.23

 

גלות

גָלוּת – עֲזִיבַת ארץ המולֶדֶת לארץ אחרת

רבים: גָלוּיוֹת

השורש: ג.ל.ה

שם הפועל: לִגְלוֹת

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַגְלוֹת

קִיבּוּץ גָלוּיוֹת – עליית יהודים מכל הארצות לארץ ישראל

מִיזוּג גלויות – חיבור העולים לארץ מכל הארצות לעם אחד

 

הערך גלות נמצא בידיעות: 16.12.18, 27.11.19

 

 

 

 

 

 

 

 

גלש

גָלַש – החליק על קרח, על שלג

דִפדֵף באתר באינטרנט

השורש: ג.ל.ש

שם הפועל: לִגְלוֹש

שם הפעולה: גְלִישָה

גולשים בשלג

גולשים באתר אינטרנט

גולשים על גלים בים

אם הסיר מלא מדי – המים (החלב, המרק) גולשים החוצה

 

הערך גלש נמצא בידיעות: 25.01.1730.01.1708.03.17, 27.08.1723.11.1704.02.1809.02.1829.04.1816.05.18,

22.06.18, 09.02.20, 09.02.20, 09.02.20, 07.06.20, 17.03.21, 19.05.21, 30.01.22, 01.03.24