Browsing Archives

מילים ומושגים

גירש

גֵירֵש – אמר למישהו: לך מפה! אסור לך להישאר כאן!

השורש: ג.ר.ש

שם הפועל: לְגָרֵש

שם הפעולה: גֵירוּש

השורש בבניין התפעל: לְהִתְגָרֵש

 

הערך גירוש נמצא בידיעות: 16.07.1717.07.1731.07.1713.09.1720.11.1706.01.1821.01.1823.01.1824.01.18,

27.03.1825.04.1817.05.1816.12.18, 06.08.19, 28.04.21, 28.12.21, 17.01.22, 05.04.22, 06.04.22