Browsing Archives

מילים ומושגים

גיבש

גִיבֵּש – חיבר לדבר אחד

השורש: ג.ב.ש

שם הפועל: לְגַבֵּש

שם הפעולה: גִיבּוֹש

שם תואר: מְגוּבָּש

מגבשים דעה

מגבשים תכנית

מגבשים קבוצה

בצה"ל, בבתי ספר ובמקומות עבודה עורכים טיולי גיבוש ומסיבות גיבוש כדי לחבר יחד את כל האנשים בקבוצה.

 

 

הערך גיבש נמצא בידיעות:

 10.01.17, 19.06.1709.01.1829.04.1829.04.1804.11.18, 16.04.20, 18.06.20, 22.04.21, 12.07.21, 09.08.21, 25.10.21, 09.06.22, 12.06.22, 13.06.22, 14.06.22, 15.06.22, 16.06.22, 25.12.23, 10.03.24

 

 

 

 

 

גיהינום

גֵיהִינוֹם – Hell, המקום בשמיים שבו נמצאים האנשים הרעים, שְאוֹל, אֲבַדוֹן

מקור השם: גֵיא בֶּן הִינוֹם – עמק בירושלים שבו היו הורגים ילדים

חיי גיהינום

יִיסוּרֵי גיהינום – כאבים חזקים,  סבל רב

שבעה מְדוֹרֵי גיהינום

 

הערך גיהינום נמצא בידיעות: 15.01.17

גיהנום

גֵיהֵנוֹם – שְאוֹל, המקום הרע שמגיעים אליו האנשים הרעים אחרי מותם, Hell

גַן עֵדֶן – האנשים הטובים מגיעים אחרי מותם לגן עדן, Paradise

כשמתארים מצב נורא או חום נורא אומרים: זה ממש גיהנום. כשרוצים לתאר דבר טוב אומרים: המקום נראה כמו גן עדן. לאוכל יש טעם גן עדן.

מקור השם גיהנום הוא גֵיא בֶּן הִנוֹם – עמק בירושלים, שבו היו מקריבים ילדים למולך במאה הראשונה לפני הספירה.

יִיסוּרֵי גֵיהֵנוֹם – כאבים קשים

חַיֵי גֵיהֵנוֹם

שבעה מְדוֹרֵי גֵיהֵנוֹם

גֵיהֵנוֹם עֲלֵי אֲדָמוֹת

 

הערך גיהנום נמצא בידיעות: 16.12.18

 

גילה

גִילָה – ראה או הבין משהו חדש, משהו שלא היה ידוע קודם

השורש: ג.ל.ה

שם הפועל: לְגַלוֹת

שם הפעולה: גִילוּי

שם עצם: תַגלִית

שם עצם: גַלַאי – מכשיר שמגלה אם יש במקום משהו. גלאי עשן, גלאי מתכות (מגנומטר), גלאי מהירות, גלאי רדאר

דוגמאות:

קולומבוס גילה את אמריקה.

לא גיליתי לך, כי רצינו שזו תהיה הפתעה.

אל תגלה לאמא שקנינו לה מתנה. זה סוד!

הם גילו במקרה שהם שכנים.

הרופאים בדקו הכול ולא גילו את הסיבה לכאבים שלה.

זו תגלית מדעית חשובה!

צעירים יהודיים מכל העולם באים לישראל במסגרת פרויקט "תגלית". רבים מהם מגלים כאן את השורשים שלהם ואת הקשר שלהם לארץ.

 

הערך גילה נמצא בידיעות: 

30.10.1615.12.1618.12.1618.12.1618.01.1722.01.1724.01.17

02.04.1706.04.17,

25.04.17, 08.06.1727.06.1717.07.1725.07.1708.08.1717.08.1711.12.17

28.01.1818.02.1814.03.18

 28.03.1808.04.1825.04.1814.05.1806.08.1814.08.1816.10.1815.11.18,

 22.11.1831.12.18,

 13.01.1931.01.1905.3.1921.05.19, 16.06.1908.07.1909.07.1910.07.19, 24.07.19, 05.11.19, 18.11.19, 04.12.19, 15.01.20, 08.02.20, 11.02.20, 12.02.20, 16.02.20, 23.02.20, 23.02.20, 12.03.20, 03.06.20, 25.06.20, 30.11.20, 21.12.20, 22.12.20, 24.12.20, 24.12.20, 14.01.21, 02.02.21, 04.02.21, 10.02.21, 17.02.21, 17.03.21, 27.05.21, 22.06.21, 22.06.21, 29.06.21, 12.08.21, 07.10.21, 12.10.21, 20.10.21, 23.11.21, 27.12.21, 05.01.22, 23.01.22, 10.03.22, 20.03.22, 29.05.22, 07.07.22, 24.07.22, 31.07.22, 22.10.23, 04.12.23, 18.12.23, 20.12.23, 24.01.24, 27.01.24, 28.03.24, 07.04.24, 02.05.24, 23.06.24, 07.07.24

 

 

 

 

 

 

גינה

גִינָה אמר: זה מעשה לא טוב!

השורש: ג.נ.ה

שם הפועל: לְגַנוֹת

שם הפעולה: גִינוּי

מִילַת גְנַאי – מילה לא נעימה לשומע, קְללה

דוגמאות:

המורה גינה את התנהגות התלמיד בטיול ואמר שבפעם הבאה הוא לא ייצא לטיול של הכיתה.

מועצת הביטחון גינתה את ישראל פעמים רבות.

להחלטה על הגינוי קדם ויכוח.

 

הערך גינה נמצא בידיעות: 

25.07.1623.08.1608.02.1714.02.17, 27.03.17, 16.07.1717.08.1720.08.1726.10.17,

26.11.1711.12.1710.04.1815.04.1823.04.1803.06.1817.06.1808.10.1829.10.18,

 19.05.1914.07.19,

17.07.19, 12.09.19, 23.02.20, 29.11.20, 18.01.21, 04.03.21, 25.04.21, 13.05.21, 07.10.21, 26.10.21, 08.11.21, 22.11.21, 22.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 03.03.22, 03.03.22, 23.03.22, 29.03.22, 03.04.22, 09.06.22, 18.10.23, 26.10.23, 06.11.23, 15.11.23, 11.01.24, 30.01.24, 09.03.24, 15.04.2, 21.05.24, 29.05.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גירוי

גֵירוּי – גורם מעורר המביא לידי תגובה פיזיולוגית או חוסר שלווה או עצבנות וכדומה

(בהשאלה) גרימת רצון ליצירה

השורש: ג.ר.ה

שם הפועל בבניין פיעל: לְגָרוֹת

שם הפעולה: גֵירוּי

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְגָרוֹת ב… – להרגיז, לגרור מישהו אחר לריב או להילחם, לעשות פרובוקציה

שם הפעולה: הִתְגָרוּת – פרובוקציה

 

הערך גירוי נמצא בידיעות: 02.04.22

 

 

 

גירושים / גירושין

גֵירוּשִין / גֵירוּשִים  – הפסקת הנישואין

השורש: ש.ר.ש

שם הפועל: להתגרש

שם התואר: גָרוּש, גְרוּשָה, גְרוּשִים גְרוּשוֹת

דוגמאות:

אחרי עשר שנות נישואין הם החליטו להתגרש.

ההורים שלו גרושים.

הוא נתן לה גט אחרי בקשות רבות.

מאז הגירושין היא גרה בתל אביב.

אתה רווק? נשוי? גרוש? אלמן?

 

הערך גירושין / גירושים נמצא בידיעות: 30.11.16, 20.06.1715.11.1728.11.1730.07.1806.11.1813.01.1901.07.19, 27.11.19, 06.02.21, 04.05.21