Browsing Archives

מילים ומושגים

גינה

גִינָה אמר: זה מעשה לא טוב!

השורש: ג.נ.ה

שם הפועל: לְגַנוֹת

שם הפעולה: גִינוּי

מִילַת גְנַאי – מילה לא נעימה לשומע, קְללה

דוגמאות:

המורה גינה את התנהגות התלמיד בטיול ואמר שבפעם הבאה הוא לא ייצא לטיול של הכיתה.

מועצת הביטחון גינתה את ישראל פעמים רבות.

להחלטה על הגינוי קדם ויכוח.

 

הערך גינה נמצא בידיעות: 

25.07.1623.08.1608.02.1714.02.17, 27.03.17, 16.07.1717.08.1720.08.1726.10.17,

26.11.1711.12.1710.04.1815.04.1823.04.1803.06.1817.06.1808.10.1829.10.18,

 19.05.1914.07.19,

17.07.19, 12.09.19, 23.02.20, 29.11.20, 18.01.21, 04.03.21, 25.04.21, 13.05.21, 07.10.21, 26.10.21, 08.11.21, 22.11.21, 22.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 03.03.22, 03.03.22, 23.03.22, 29.03.22, 03.04.22, 09.06.22, 18.10.23, 26.10.23, 06.11.23, 15.11.23, 11.01.24, 30.01.24, 09.03.24, 15.04.2, 21.05.24, 29.05.24