Browsing Archives

מילים ומושגים

גווע

גָוַוע – עמד למוּת, שרוי במצב קרוב למוות, מת

(בהשאלה) דועך, נגמר

שם הפועל בבניין קל: לִגְווֹעַ

מיליוני אנשים בעולם גוֹוְעִים ברָעָב

בלשון הדיבור אומרים: אני גוֹוֵעַ ברָעָב = אני 'מת מרעב' = אני רעב מאוד

 

הערך גווע נמצא בידיעות: 10.12.23

 

 

גומה

גוּמָה – חור קטן ולא עמוק באדמה

רבים: גוּמוֹת

גוּמַת חֵן – ש^קע קטן בלְחִי הבולט כשמְחייכים. חֵן –  יופי.

לפני ששותלים פרח או עץ חופרים גומה קטנה באדמה ובתוכה שותלים.

 

הערך גומה נמצא בידיעות: 27.04.21

 

גוף

גוּף עצם, דבר

         החלק הפנימי, בתוך

רבים: גוּפִים     

גוף האדם, גוף בעל החיים

שם תואר: גופני – פיזי

פעילות גופנית – פעילות פיזית, ספורט

גוף ציבורי – מוסד

גוף הנדסי – פירמידה, קונוס, כדור

גוף בדקדוק: אני, אתה, את… 

   

גוּפָה – גוף מת

רבים: גוּפוֹת

 

דוגמאות:

יש לה גוף יפה! היא יכולה להיות דוגמנית!

כשאני חולה. כל הגוף כואב לי.

הוא כתב את הספר בגוף ראשון.

בכינוס השתתפו גופים רבים: ממשלתיים ופרטיים.

ההערה כתובה בגוף הטקסט.

דַבֵּר לגוּפוֹ של עניין ולא מסביב לנושא!

למדנו את העניין לְגוּפו – מההתחלה ועד הסוף.

הוא דואג לבריאות ועושה פעילות גופנית כל יום.

פתגם:

נפש בריאה בגוף בריא

 

הערך גוף נמצא בידיעות:

 14.09.162.11.1610.11.1613.02.1702.04.1709.11.1731.05.1818.07.1812.12.1819.05.19, 25.07.19, 29.07.19, 12.03.20, 05.05.20, 27.10.20, 04.05.21, 13.03.22, 01.05.22, 13.07.22, 21.07.22, 26.10.23, 16.11.23, 23.11.23, 07.04.24

 

 

 

 

 

גורל

גוֹרָל  –   מַזָל

גוֹרָלִי  –  פָטָלִי

דוגמאות:

הכול ביד הגורל.

יש גורל טוב ויש גורל רע.

הגורל הטוב הפגיש אותנו.

אם לא נצליח להחליט מי משנינו נוסע לטיול – נַפִּיל גורל.

אנשים רבים אוהבים להשתתף בהגרלת הפיס, הלוטו, הטוטו. הם מקווים לִזכּוֹת בהַגרָלָה.

בעיתון מפרסמים את המספרים שֶעָלוּ בגורל בהגרלה.

בלשון הדיבור:

האישה לבעלה: איפה הִגרַלתִי אותך?…

הערך גורל נמצא בידיעות:

27.06.1618.12.16 14.01.18, 11.12.19, 16.01.20, 17.03.20, 26.11.20, 21.01.21, 09.03.21, 05.10.21, 20.01.22, 02.08.22, 20.10.23, 27.10.23, 30.11.23, 30.11.23, 10.12.23, 21.01.24

 

 

 

 

 

 

 

 

גוש

גוּש – חתיכה של חומר, קבוצה של דברים מחוברים יחד

קבוצת סיעות בכנסת שיש להן אידיאולוגיה דומה. למשל: גוש הימין, גוש השמאל, גוש המרכז

דוגמאות:

צריך לערבב את החומרים לבצק עד שלא יהיו גושים.

הכירורג בדק אותה וגילה גוש בשד.

הם גרים באחד הישובים בגוש עציון.

 

הערך גוש נמצא בידיעות: 05.03.18, 24.03.20, 01.06.21, 02.01.22