Browsing Archives

מילים ומושגים

בועה

בּוּעָה – כיס מלא אוויר או גז, שלפוחית בכור

רבים: בּוּעוֹת

בועת סבון

בועת נדל"ן  -מחירים גבוהים מדי ולא ריאליים של דירות ובתים

חי בתוך בועה – אדם שאינו מחובר לאנשים אחדים

 

הערך בועה נמצא בידיעות: 05.12.1705.06.18

 

 

 

 

בושה

בּוּשָה – הרגשה לא נעימה כתוצאה ממשהו, shame

השורש: ב.י.ש

שם הפועל בבניין התפעל: הִתְבַייֵש

שם הפועל בבניין פיעל: בִּייֵש

תכונה: בַּייְשָן

בושה וחֶרְפָּה!

אדם חֲסַר בושה

בית בּוֹשֶת – בית זונות

 

הערך בושה נמצא בידיעות: 03.12.1720.02.1905.08.1909.02.20, 09.02.20, 03.03.20, 10.11.20, 16.03.21, 03.03.21, 03.03.22, 03.03.22, 24.05.22

 

 

 

 

בזבז

בִזבֵּז – הוציא יותר מדי כסף, יותר מדי זמן

השורש: ב.ז.ב.ז

שם הפועל: לְבַזבֵּז

שם הפעולה: בִּזבּוּז

מבזבזים כסף, מבזבזים זמן יקר, מבזבזים אנרגיה (חשמל, מים, דלק) וכוחות

בַּזְבְּזָן – אדם שלא יודע לחסוך כסף

תכונה: בַּזְבְּזָנוּת

דוגמאות:

אל תבזבז על זה זמן בבחינה. תענה על שאלה אחרת.

זה בִּזבוז כסף! אל תקנה!

היא בִּזבזה את כל הכסף שקיבלה מההורים.

אני אוהבת לבזבז כסף על שטויות.

זה בִּזבוז זמן. תיסע מהדרך השנייה!

 

הערך בזבז נמצא בידיעות: 02.09.1612.07.1713.12.1701.01.18, 29.06.20